înapoi

Consolidarea capacității mass-media locale pentru a crește gradul de conștientizare și a reflecta etic despre violența bazată pe gen (GBV) și violența împotriva copiilor (VAC)

Perioada de implementare: iulie 2021 – 31 decembrie 2022

Finanțator: Uniunea Europeană, implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF

 

Scopul proiectului: Consolidarea mass-mediei locale, a redacțiilor din Cahul și Ungheni, privind drepturile copilului și reflectarea lor în materiale media, pentru a evita victimizarea și re-victimizarea copiilor, dezvăluirea identității copilului (cu excepția cazului când există interes major), folosirea limbajului disprețuitor, promovarea stereotipurilor, ignorarea imaginii publice a copilului etc

 

1. Consolidarea capacității mass-mediei locale și naționale cu privire la mediatizarea etică și profesionistă a problemelor sensibile legate de violența împotriva copiilor (violență, neglijare și exploatare, în special violența sexuală) și violența bazată pe gen;

 

2.Implicarea activă a mass-mediei locale din Cahul și Ungheni în crearea unui mediu non-violent și combaterea fenomenelor sociale negative, a comportamentul violent, violenței împotriva copiilor, inclusiv bazată pe gen;

 

3.Informarea populației din raioanele Ungheni și Cahul privind violența împotriva copiilor (VAC), inclusiv violența bazată pe gen, și educarea publicului privind abordarea acestora. 

1. Elaborarea unui Ghid complex și a unui pachet de training cu materiale de suport pentru mass-media privind reflectarea etică a cazurilor de violență împotriva copiilor și a violenței bazată pe gen;

 

2. Desfășurarea a 12 instruiri pentru mass-media locale din Cahul și Ungheni privind reflectarea etică a problemelor copilului;

 

3. Desfășurarea unei instruiri online pentru mass-media locale și naționale, în baza Ghidului privind reflectarea etică și profesionistă a problemelor sensibile legate de VAC și GBV;

 

4. Producerea a 4 spoturi video de promovare a implicării civice pentru un mediu social non-violent, în special pentru combaterea violenței împotriva copiilor și a celei bazate pe gen;

 

5. Publicarea a 70 de produse media (articole, comunicate de presă, istorii umane de interes sporit) în mass-media locale, care reflectă violența împotriva copiilor și violența bazată pe gen și combat VAC în școli și comunitățile locale;

 

6. Desfășurarea unor campanii de comunicare locale de către mass-media din Ungheni și Cahul privind eliminarea VAC și promovarea comportamentului non-violent.