• 27 Noiembrie 2023

  Asociația Presei Independente (API) anunță rezultatele concursului național de materiale jurnalistice care promovează diversitatea și incluziunea socială, ediția a II-a, în cadrul unui side event al Forumului Mass-Media 2023 - „Posaganda pentru drepturile omului”. Concursul a fost organizat în cadrul proiectului „Cetățeni Activi, Comunități Prospere, Faza II”, finanțat din resursele acordate de Guvernul Elveției și Suedia, componenta „Jurnaliștii pentru diversitate și incluziune: responsabilitate și angajament”.

 • 23 Noiembrie 2023

  La ediția a opta a Forumului Mass-Media din Republica Moldova (4-5 decembrie 2023) vor avea loc trei ateliere pe subiecte actuale ce îi vizează și preocupă pe colaboratorii mass-media. Atelierele vor fi ținute de experți din Lituania, România și Germania.

 • 21 Noiembrie 2023

  Pe lângă un șir de ateliere și dezbateri, ediția a opta a Forumului Mass-Media va găzdui și patru evenimente speciale care vor avea loc în prima zi a forumului, 4 decembrie. În cadrul primului eveniment va fi prezentat Indicele accesului la informație în Republica Moldova. La al doilea se va discuta despre jurnalismul de pace cu un expert american, iar la ultimele două vor fi premiate materialele jurnalistice care promovează diversitatea și, respectiv, cele mai bune investigații jurnalistice, urmând să fie lansată și ediția 2023 a „Cărții Negre a risipei banilor publici”.

 • 17 Noiembrie 2023

  În agenda ediției a opta a Forumului Mass-Media din Republica Moldova, care va avea loc pe 4 și 5 decembrie 2023 la Chișinău, sunt incluse mai multe dezbateri, ateliere și evenimente speciale. Piața media din Moldova: 2023 vs 2022; Încrederea în presă: ce-am avut și ce-am pierdut?; Cum dezinformarea viciază democrația – acestea sunt temele celor trei dezbateri din prima și a doua zi a Forumului.

 • 06 Noiembrie 2023

  Consiliul de Presă anunță înregistrarea participanților la ediția a opta a Forumului Mass-Media din Republica Moldova care se va desfășura pe 4 și 5 decembrie 2023 la Chișinău. Înregistrarea are loc pe platforma online Mediaforum.md și va continua până pe 25 noiembrie 2023. Forumul Mass-Media este convocat anual pentru a dezbate problemele comunității jurnalistice moldovenești și a promova soluții pentru consolidarea independenței editoriale și a calității mass-mediei.

 • 02 Noiembrie 2023

  Autoritățile recunosc importanța investigațiilor jurnalistice bine documentate pentru inițierea controalelor și a cauzelor penale iar în Strategia națională de integritate și anticorupție pentru perioada 2017-2020, anchetele realizate de jurnaliști sunt fixate ca unul din indicatorii de rezultat la dezvăluirea beneficiarilor efectivi ai concesionărilor, privatizărilor și achizițiilor publice ilegale. Cu toate acestea, experții constată o eficiență redusă a controalelor și un număr mic de sancțiuni aplicate persoanelor despre care au relatat jurnaliștii în investigații. Acestea și alte constatări relevante se conțin în studiul „Reacția autorităților la investigațiile jurnalistice pe teme de integritate și corupție”, realizat de Asociația Presei Independente (API) și Transparency International (TI) - Moldova, prezentat public în cadrul unei mese rotunde miercuri, 1 noiembrie 2023.

 • 27 Octombrie 2023

  Peste 35 de jurnaliști, liber-profesioniști, activiști civici și experți de pe ambele maluri ale Nistrului s-au întrunit la Chișinău, unde au discutat despre modalitățile de colaborare privind mediatizarea subiectelor sensibile la gen și conflicte, sporirea încrederii între oameni, contribuția la consolidarea păcii și coeziunii sociale. Forumul de discuții „Pacea și coeziunea socială pe ambele maluri ale Nistrului: schimb de opinii pentru consolidarea încrederii”, a fost desfășurat de Asociația Presei Independente (API) la 26 octombrie 2023, în cadrul proiectului „Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru”, susținut de Oficiul ONU pentru drepturile omului, PNUD, UN Women.

 • 27 Octombrie 2023

  Более 35 журналистов, фрилансеров, гражданских активистов и экспертов с обоих берегов Днестра собрались в Кишиневе и обсудили способы сотрудничества для освещения гендерно- и конфликтно-чувствительной тематики, повышения доверия, содействия укреплению мира и социальной сплоченности. Дискуссионный форум «Мир и социальная сплоченность на обоих берегах Днестра: обмен мнениями для укрепления доверия» проведен Ассоциацией независимой прессы (API) 26 октября 2023 года в рамках проекта «Построение устойчивого и инклюзивного мира, укрепление доверия и социальной сплоченности на обоих берегах Днестра», реализуемого при поддержке Офиса ООН по правам человека, ПРООН и ООН-Женщины.

 • 25 Octombrie 2023

  ​Ediția a opta a Forumului Mass-Media din Republica Moldova va avea loc pe 4 și 5 decembrie 2023 în municipiul Chișinău. Forumul este convocat anual sub egida Consiliului de Presă pentru a dezbate problemele comunității jurnalistice moldovenești, a identifica și a promova soluții pentru consolidarea independenței editoriale și a sustenabilității mass-mediei de calitate din țara noastră. Înregistrarea pentru participare la Forum va fi deschisă de pe 6 noiembrie 2023 pe platforma Mediaforum.md.

 • 23 Octombrie 2023

  În lunile august și septembrie 2023, numărul materialelor jurnalistice despre corupția în domeniile educație, sănătate, asistență socială și sectorul agroalimentar a crescut semnificativ comparativ cu perioada iunie-iulie. La fel, este mai mare ponderea produselor media proprii față de cele preluate, dar și numărul subiectelor mediatizate pe diferite platforme online. Cu toate acestea, aria geografică de reflectare a fenomenului corupției rămâne a fi limitată, iar procentajul materialelor informative, depășește cu mult pe cel al materialelor analitice, inclusiv investigații. Acestea sunt câteva din concluziile celui de-al doilea raport de monitorizare a mass-media din Republica Moldova, prezentat de Asociația Presei Independente (API) în cadrul unui Club de presă desfășurat la 20 octombrie 2023 în parteneriat cu Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM).

 • 30 August 2023

  Mass-media de top din Republica Moldova acordă o atenție insuficientă reflectării corupției în unele domenii de interes public. Redacțiile au lacune serioase la planificarea subiectelor despre corupție, îngrijorează numărul mare de materiale preluate față de materialele proprii, iar calitatea materialelor publicate este medie și sub-medie. Acestea sunt câteva din concluziile primului raport de monitorizare, prezentat de Asociația Presei Independente (API) în cadrul unui Club de presă desfășurat la 30 august 2023 în parteneriat cu Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM).

 • 18 Iulie 2023

  Asociația Presei Independente (API) lansează Campania de informare pentru unitate și coeziune socială „toți pentru Moldova!”. Scopul nostru este să consolidăm reziliența cetățenilor țării noastre prin unitate.