1. Introducere

 

În scopul susținerii activităților sale, Asociația Presei Independente (API) poate colecta fonduri prin intermediul mai multor instrumente, inclusiv pagina Susține API pe site-ul www.api.md. Utilizarea și efectuarea operațiunilor pe pagina Susține API presupune că Termenii și condițiile de plată au fost citite și acceptate.

 

Prin donații către API contribuiți direct la dezvoltarea presei independente din Republica Moldova, misiunea noastră fiind de a contribui la creșterea sustenabilității mass-mediei independente prin consolidarea capacităților profesionale și financiare, îmbunătățirea politicilor publice, digitalizare și sporire a calității produsului jurnalistic.

 

2. Noțiuni generale

 

Site-ul www.api.md, numit în continuare „Site”, este administrat de A.O.  „Asociația Presei Independente”, cu sediul în Republica Moldova, MD-2012, or. Chișinău, str. București, 41/5, cod fiscal 1010620004936. Conținutul Site-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date) este proprietatea API și este protejat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 

Orice persoană fizică sau juridică care alege să susțină prin donații activitatea API, acționează în calitate de donator. În acest sens, poate fi necesară procesarea cardului sau a altor instrumente de plată online deținute de donator.

 

Atunci când o persoană face o donație, apare un acord nescris cu API, care va fi beneficiarul acestei donații. Prezentele prevederi guvernează activitatea ambelor părți ale acordului și sunt prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova cu privire la donații.

 

3. Obligații

 

API are obligația de a asigura buna funcționare a platformei de donații și de a utiliza fondurile colectate conform scopurilor statutare. De asemenea, API se obligă să informeze donatorii despre utilizarea fondurilor, la solicitarea acestora. De asemenea, API va confirma recepționarea donațiilor prin intermediul cecurilor electronice expediate donatorilor prin email.

 

De cealaltă parte, donatorii au obligația să utilizeze mijloace financiare legale. API nu va accepta donații care provin din activități ilicite și/sau de la persoane condamnate penal. În cazul identificării unor asemenea cazuri, donațiile vor fi restituite.

 

4. Confidențialitatea informațiilor

 

Datele introduse pe site vor fi utilizate doar în scopul facilitării donațiilor. API nu va utiliza informațiile în alte scopuri, decât cele declarate. Datele oferite de donator nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice sau instituții, decât în cazul în care sunt solicitate justificat de autoritățile în drept să verifice tranzacțiile sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

 

5. Donațiile

 

Pe site-ul API donațiile sunt procesate prin intermediul cardurilor Mastercard sau Visa. În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide, atunci conversia va avea loc conform regulilor emitentului cardului.

 

Valoarea donației selectată reprezintă costul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară. Banii donați vor ajunge în contul API, care are un contract cu procesatorul de plăți.

 

6. Politica de returnare a donațiilor

 

Donațiile pot fi returnate în termen de 30 de zile calendaristice în baza unei solicitări în mod expres din partea donatorului. Acesta va expedia o cerere scrisă către API în care va indica detaliile donației, atașând dovada viramentului prin intermediul site-ului nostru web.

 

De asemenea, organizația va returna donațiile care provin de la persoane care sunt cercetate penal sau ispășesc pedeapsa pentru activități ilicite.

 

7. Dispute și conflicte

 

Tentativele de acces neautorizat pe site-ul API și încercările de fraudă vor fi raportate autorităților competente. Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate în urma donațiilor vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, disputa va fi soluționată în instanțele de judecată din Republica Moldova.

 

Termenii și condițiile generale sunt considerate a fi cunoscute și acceptate de către donator în momentul efectuării donației. API își rezervă dreptul de a ajusta prezentele condiții în scopul facilitării donațiilor sau pentru a racorda procedurile în conformitate cu legislația în vigoare fără aviz prealabil.

 

8. Durata

 

Prevederile din acest document au termen nedeterminat și intră în vigoare din momentul publicării.