înapoi

Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale în Moldova

Perioada de implementare:  21 august 2023 – 20 august 2024  

 

Finanțator: UN Women Moldova/Fondul Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (UN PBF)

Consolidarea capacităților mass-media de mediatizare a subiectelor sensibile la gen și conflicte, promovarea coeziunii sociale și a proceselor de consolidare a păcii din perspectiva drepturilor omului și a egalității de gen prin oferirea de asistență pentru dezvoltarea organizațională și sprijin la producerea conținutului mediatic, sesiuni de formare, dezvoltarea rețelelor de networking  cu participarea și implicarea beneficiarilor/-elor de pe ambele maluri ale Nistrului.

1. Lansarea înscrierii de participare în activitățile proiectului;

 

2.Organizarea unui ciclu de training-uri pentru beneficiarii programului la tema mediatizării/raportării sensibile la gen și la conflict;

 

3.Dezvoltarea unor instrumente practice în ajutorul și pentru stimularea mediatizării/raportării sensibile la gen și conflicte;

 

4. Organizarea unui concurs de încurajare a capacității organizațiilor/instituțiilor media de a se angaja în eforturile de consolidare a păcii din perspectiva securității umane și a genului;

 

5. Susținerea inițiativelor comune ale beneficiarilor de pe ambele maluri ale Nistrului în producerea conținutului;

 

6. Organizarea și desfășurarea unui concurs deschis pentru profesioniștii media pentru stimularea eforturilor și a contribuției acestora la consolidarea păcii și a coeziunii sociale;

 

7. Organizarea și desfășurarea unor evenimente de dialog, consolidare a încrederii și schimb de experiență la temele prioritare ale proiectului.

 

 • 14 Septembrie 2023

  Asociația Presei Independente (API) și UN Women Moldova lansează Programul de consolidare a capacității de mediatizare a subiectelor sensibile la gen și conflicte „Mass-media pentru Pace și Egalitate pe ambele maluri ale Nistrului” și invită persoanele și instituțiile interesate să transmită cereri de înregistrare. Se pot înregistra jurnaliști/-ste și instituții mass-media (TV, radio, presă tipărită și online) de pe ambele maluri ale Nistrului, fotografi/-e, operatori/-oare video, bloggeri/-e, vlogeri/-e, activiști/-ste civici/-e și specialiști/-ste în PR și comunicare publică din toate regiunile țării.

 • 14 Septembrie 2023

  Ассоциация независимой прессы (API) и ООН-Женщины в Молдове запускают Программу по укреплению потенциала в области освещения чувствительных тем, связанных с гендером и конфликтами, под названием «Масс-медиа за Мир и Равенство на обоих берегах Днестра». Мы приглашаем заинтересованных лиц и организации подавать заявки на регистрацию. В программе могут участвовать журналисты и медийные учреждения (телеканалы, радиостанции, печатные и онлайновые СМИ) с обоих берегов Днестра, а также фотографини и фотографы, кинооператорки и кинооператоры, блогерки и блогеры, влогерки и влогеры, гражданские активистки и активисты, и специалистки и специалисты по связям с общественностью из всех регионов страны.

 • 27 Octombrie 2023

  Asociația Presei Independente (API) și UN Women Moldova lansează concursul de materiale jurnalistice „Contribuția profesioniștilor media la consolidarea păcii și a coeziunii sociale”. Scopul concursului este încurajarea angajamentului mass-media pentru promovarea coeziunii sociale și a proceselor de consolidare a păcii din perspectiva drepturilor omului și a egalității de gen. La concurs pot depune dosare colaboratorii media și liber-profesioniștii care au realizat și publicat materiale jurnalistice de promovare a păcii, coeziunii sociale și egalității de gen pe ambele maluri ale Nistrului.

 • 27 Octombrie 2023

  Ассоциация независимой прессы и ООН-Женщины в Молдове запускают конкурс журналистских материалов «Вклад профессионалов СМИ в укрепление мира и социальной сплоченности». Цель конкурса – поощрение усилий СМИ по продвижению социальной сплоченности и процессов миростроительства с точки зрения прав человека и гендерного равенства. Заявку на участие в конкурсе могут подавать сотрудники СМИ и фрилансеры, создавшие и опубликовавшие журналистские материалы по продвижению мира, социальной сплоченности и гендерного равенства на обоих берегах Днестра.