en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


DECLARAȚIE: Tentativa de a limita finanțarea din exterior a ONG-urilor pune în pericol funcționarea democrației în Republica Moldova și nu poate fi acceptată sub nicio formă

Legislația Republicii Moldova cu privire la organizațiile necomerciale este depășită și nu asigură o protecție suficientă a acestora împotriva abuzurilor. În primăvara anului 2016, ministrul Justiției, dl Vladimir CEBOTARI, a fost de acord cu propunerea câtorva organizații ale societății civile de a îmbunătăți legislația cu privire la organizațiile necomerciale și a creat un grup de lucru în acest sens, compus din reprezentanți ai organizațiilor necomerciale și ai Ministerului Justiției.

Grupul a lucrat mai mult de un an și a elaborat un proiect de Lege menit să înlocuiască Legea cu privire la asociațiile obștești și Legea cu privire la fundații. Acest proiect corespunde celor mai bune standarde și practici internaționale și ar reprezenta, în caz de adoptare, un pas înainte în asigurarea unui sector asociativ sustenabil și independent în Republica Moldova. Proiectul a fost expertizat de experți internaționali și supus consultărilor publice cu participarea organizațiilor necomerciale la 14 septembrie 2016, organizate de Ministerul Justiției. Pe durata activității sale, grupul de lucru s-a bucurat de independență și nu a fost supus influenței improprii din partea conducerii Ministerului Justiției sau a altor autorități. Proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale este gata pentru a fi promovat pentru adoptare.

Săptămâna trecută, reprezentanții ONG-urilor din grupul de lucru au recepționat de la reprezentanții Ministerului Justiției în grupul de lucru o propunere de completare a proiectului cu trei articole adiționale (art. 28-30), propuse de Ministrul Justiției.

Completările includ „prevederi speciale privind activitatea politică a organizațiilor necomerciale", care în esență limitează activitatea organizațiilor neguvernamentale și stabilesc interdicții pentru finanțarea acestora, directă sau indirectă, din afara Republicii Moldova. Restricțiile se referă la organizații care contribuie la elaborarea și promovarea politicilor publice menite să influențeze procesul legislativ. Restricțiile se referă și la organizațiile care, potrivit inițiativei, pot participa sau interveni în activități politice, în campanii electorale, activități legate de programe electorale, susținere a partidelor politice, lideri a acestora sau candidați, acțiuni de promovare a acestora sau oricare acțiuni lansate de aceștia, desfășurate în comun sau separat, atât în alegeri în sensul Codului electoral sau chestiunile supuse referendumului, cât și în afara alegerilor. Aceste organizații nu vor putea accesa nici mecanismul 2%.

Ajustările, de asemenea, vizează și reguli suplimentare de transparență financiară a tuturor organizațiilor care beneficiază de finanțare din afara Republicii Moldova. Ele ar trebui să depună la Ministerul Justiției rapoarte financiare trimestriale și anuale. Asta chiar dacă aceste rapoarte se prezintă lunar și anual către organele fiscale ale Republicii Moldova. Mai mult, ONG-urile ar trebui să publice și alte rapoarte de confirmare a provenienței mijloacelor financiare și a veniturilor organizației, dar și ale membrilor organelor de conducere ale acestora.  În plus, organizațiile vor trebui să depună și o declarație scrisă privind veniturile și cheltuielile din „activități politice" la Ministerul Justiției și Comisia Electorală Centrală și să o publice pe pagina lor web.

Pentru încălcarea rigorilor de mai sus, Ministerul Justiției va aplica sancțiuni organizației necomerciale și membrilor organelor de conducere ale organizației. Printre sancțiuni se numără amenda în mărimea fondului salarial lunar sau a valorii bunurilor materiale de care organizația a beneficiat contrar legii, oricare este mai mare, precum și lichidarea organizației, ultima fiind dispusă de judecător.

Pe 6 iulie 2017, Grupul de lucru a avut o întâlnire cu ministrul Justiției, la care dl Cebotari a menționat că respectiva completarea are scopul să nu admită influențarea politicii Republicii Moldova din exterior, influențare care are loc inclusiv prin finanțarea din exterior a organizațiilor necomerciale care se focusează pe politicile statului sau susțin, direct sau indirect, inițiativele partidelor politice. Ministrul a propus îmbunătățirea textului propus de el. Reprezentanții Ministerului Justiției în grupul de lucru au comunicat reprezentanților ONG-urilor în grupul de lucru că versiunea finală a proiectului, care va fi promovată, va fi decisă de către Ministerul Justiției.

Organizațiile semnatare susțin că propunerile ministrului Justiției nu pot fi susținute sub nicio formă, deoarece acestea sunt contrare standardelor internaționale și pun în pericol întregul sector asociativ și democrația în Republica Moldova.

Inițiativa este contrară standardelor internaționale, care nu admit astfel de limitări pentru activitatea ONG-urilor. O analiză recentă a Comisiei de la Veneția relevă că astfel de limitări există doar în trei țări membre ale Consiliului Europei - Rusia, Ungaria și Azerbaidjan. Recent, Comisia de la Veneția a avut o atitudine critică față de legislația din Ungaria. Limitările propuse de dl Cebotari sunt mai restrictive decât cele din Ungaria, țară care nu impune interdicția absolută de finanțare din exterior a ONG-urilor. Mai mult, inițiativa ministrului este contrară însăși scopului pentru care a fost inițiată modificarea legislației. Grupul de lucru a fost creat pentru a îmbunătăți și nu a înrăutăți climatul de activitate al organizațiilor necomerciale. În caz că această intenție a ministrului ar fi fost comunicată din start, nicio organizație necomercială nu ar fi acceptat să se implice în elaborarea proiectului. De asemenea, această inițiativă a fost anunțată în ultimul moment, în pofida faptului că același ministru a creat grupul de lucru cu mai mult de un an în urmă.

Propunerile reprezintă un atac împotriva organizațiilor necomerciale care sunt active în promovarea politicilor publice sau altor activități de dezvoltare a democrației participative. Majoritatea absolută a ONG-urilor din Moldova beneficiază de fonduri susținute de partenerii de dezvoltare. Astfel de măsuri vor lipsi de finanțare majoritatea ONG-urilor active din țară, iar organizațiile și fundațiile politice străine care activează în Republica Moldova ar trebui să-și încheie activitatea. Aceasta va afecta miile de persoane care beneficiază în mod direct de pe urma activității ONG-urilor și funcționarea democrației în Republica Moldova.

Prevederile propuse sunt contrare și Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care încurajează implicarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor societății civile, în elaborarea politicilor și reformelor din Republica Moldova. Reamintim că însăși statul Republica Moldova beneficiază de susținere financiară continuă din partea partenerilor de dezvoltare. Astfel, restricționarea finanțării din exterior pentru sectorul neguvernamental este cel puțin disproporționată.

Mai mult, de 20 de ani legislația Republicii Moldova nu prevede astfel de interdicții. Datorită faptului că legislația nu a prevăzut astfel de interdicții, pe parcursul ultimilor două decenii sectorul asociativ din Moldova s-a dezvoltat considerabil. Aceasta confirmă că pericolul invocat de ministrul Justiției drept argument pentru promovarea inițiativei nu există. Proiectul de lege elaborat de grupul de lucru deja stabilește limitări pentru implicarea ONG-urilor în alegeri, în spiritul celor mai bune practici internaționale. Completările adiționale propuse merg mult mai departe, limitând excesiv activitatea ONG-urilor atât în perioada alegerilor, cât și după alegeri.

Această inițiativă vine într-o perioadă în care atestăm un regres în ceea ce privește mediul de activitate al organizațiilor necomerciale, inclusiv datorită atacurilor îndreptate împotriva mai multor activiști din societatea civilă. Nu poate fi ignorată nici declarația Președintelui Igor DODON din 26 mai 2017 cu privire la oportunitatea promovării prevederilor de limitare a finanțării din exterior a ONG-urilor, similare celor din Ungaria. Am vrea să credem că acest incident nu reprezintă politica promovată de guvernare în privința ONG-urilor.

Din considerentele expuse mai sus, organizațiile semnatare solicită:

a) Ministrului Justiției să renunțe la inițiativa de limitare a finanțării activității ONG-urilor din exterior, precum și la orice alte inițiative menite să limiteze activitatea acestora și să expedieze cât de curând posibil Guvernului pentru aprobare proiectul Legii elaborat de grupul de lucru;

b) Guvernului și Parlamentului să voteze proiectul Legii cu privire la organizațiile necomerciale elaborat de grupul de lucru fără a introduce prevederi care ar limita activitatea ONG-urilor. Orice întârziere în promovarea acestui proiect va fi tratată de noi drept o confirmare implicită a unei politici de limitare a activității sectorului asociativ;

c) Corpului diplomatic și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova să monitorizeze îndeaproape situația societății civile din Republica Moldova și inițiativele de suprimare a activității sectorului asociativ în Republica Moldova, și să întreprindă toate măsurile pentru a asigura că mediul de activitate al organizațiilor societății civile și a libertății presei nu se înrăutățesc.  

 

Organizațiile semnatare:

 1. Alianța INFONET
 2. Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi din Republica Moldova
 3. Alianța Studenților din Moldova
 4. Ambasada Drepturilor Omului (Human Rights Embassy)
 5. Amnesty International Moldova
 6. Asociația „Piligrim-Demo”
 7. Asociația Certitudine
 8. Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului şi Dezvoltarea Durabilă
 9. Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova
 10. Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din R. Moldova
 11. Asociația Micului Business
 12. Asociația Obștească „Casa Speranțelor”
 13. Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă”
 14. Asociația Obștească „Pentru Prezent și Viitor”
 15. Asociația Obștească „Pro-Trebujeni”
 16. Asociația Obștească „QNA Moldova”
 17. Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață", Bălți
 18. Asociația Obștească ADR ”Habitat”
 19. Asociația Obștească Adunarea Cetățenească Helsinki din Moldova
 20. Asociația Obștească BIOS
 21. Asociația Obștească Tinerele Femeii Cernoleuca
 22. Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
 23. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
 24. Asociația pentru Politica Externă (APE)
 25. Asociația Presei Independente (API)
 26. Asociația Promo-Lex
 27. Centrul „EuroPass”
 28. Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
 29. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
 30. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
 31. Centrul de Dezvoltare Economica
 32. Centrul de Drept al Femeilor
 33. Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO)
 34. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
 35. Centrul de Informații GENDERDOC-M
 36. Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
 37. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”
 38. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
 39. Centrul International „La Strada”
 40. Centrul National de Drept „AD LEGEM”
 41. Centrul National de Mediu
 42. Centrul Național al Romilor
 43. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)
 44. Centrul pentru jurnalism independent (CJI)
 45. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)
 46. Centrul Pro-Europa Comrat
 47. Centrul Regional de Mediu-Moldova (REC Moldova)
 48. Clinica Juridică Universitară Bălți
 49. Coaliția Nediscriminare
 50. Comunitatea WatchDog.MD
 51. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
 52. CPR – Moldova
 53. Eco-Contact
 54. Eco-TIRAS
 55. Fundația Est-Europeană
 56. Fundația Freedom Moldova
 57. Fundația pentru dezvoltare
 58. Fundația Soros-Moldova
 59. Gutta Club
 60. Institutul de dezvoltare „Millenium”
 61. Institutul de Politici Publice (IPP)
 62. Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
 63. Institutul Muncii
 64. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS Viitorul)
 65. Mișcarea Ecologistă din Moldova
 66. Parteneriatul Necomercial Programe Medico-Sociale
 67. RISE Moldova
 68. Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii
 69. Terra-1530
 70. Transparency International Moldova (TI-Moldova)
 71. Uniunea Organizațiilor Invalizilor din Moldova
 72. Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor

 

Lista semnatarilor rămâne deschisă

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
JURNAL DE CHIȘINĂU
director fondator - Val Butnaru
http://www.jc.md/
GAZETA SATELOR
director - Constantin Rotaru
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
«Автомобили, автомобили буквально всё заполонили». Угадайте, какая машина упоминается в песне
Сложно представить себе машину, в которой не звучала бы музыка. Фото иллюстративное: playbuzz.com «Автомобили, автомобили буквально всё заполонили». Угадайте, какая машина упоминается в песне«СП» и Клуб интеллектуальных…
21 Martie 2019
Activistul care l-a agresat pe deputatul Sîrbu, reținut. Poliția a inițiat o cauză penală
Activistul Pavel Grigorciuc, care l-a agresat pe deputatul democrat Sergiu Sîrbu, a fost reținut de forțele de ordine. Inspectoratul General al Poliției informează că a…
21 Martie 2019
С бельцкой полицией можно связаться и по вайберу
Через мессенджер можно сообщить о правонарушении, преступлении или высказать мнение о работе инспектората. Фото иллюстративное: macdigger.ru Бельцкий инспекторат полиции опубликовал номер телефона в мессенджере Viber,…
21 Martie 2019
Бельцкий суд выдал мандаты на арест фигурантов «дела таможенников»
Посредников суд отправил в следственные изоляторы, а таможенников — под домашний арест. Фото из архива "СП" Суд Бельц частично удовлетворил ходатайства прокуратуры об избрании меры…
21 Martie 2019
Reacția PDM după ce deputatul Sergiu Sîrbu a fost agresat
Partidul Democrat a publicat un comunicat de presă în care precizează că își exprimă indignarea față de agresarea vicepreședintelui PDM, Sergiu Sîrbu, care a fost…
21 Martie 2019
Депутат ДПМ Сергей Сырбу попал в больницу после стычки с гражданским активистом
Конфликт между Сергеем Сырбу и Павлом Григорчуком произошёл после сегодняшнего заседания парламента. Фото: tribuna.md и facebook.com Стычка между депутатом Демократической партии Сергеем Сырбу и гражданским активистом,…
21 Martie 2019
Адвокат пострадавших от изнасилований в Бельцах: «Именно такого решения мы ожидали»
Адвокат Дойна Иоанна Стрэйстяну с потерпевшими в 2016 году. Фото из архива «СП» Пострадавшая сторона довольна вердиктом Апелляционной палаты Бельц, которая сегодня приговорила бывшего врача…
21 Martie 2019
„Amnesty International Moldova” și „Promo-Lex” condamnă intervenția poliției împotriva susţinătorilor lui Gheorghe Petic
„Amnesty International Moldova” consideră că utilizarea gazelor lacrimogene împotriva unor manifestanți pașnici a fost o măsură excesivă și disproporționată. Aceasta în condițiile în care imaginile…
21 Martie 2019
Cine sunt președinții celor trei fracțiuni parlamentare și cum rămâne cu Blocul ACUM
În cadrul primei ședințe a Parlamentului a avut loc formarea a trei fracțiuni politice: PDM, PSRM și Partidul „Șor”. Doar deputații Blocului ACUM nu au…
21 Martie 2019
Judecătoria Orhei a dat câștig de cauză jurnalistului Sofroni
Judecătoria Orhei (sediul Rezina) a încetat, printr-o hotărâre din 20 martie, procedura contravențională pornită de procuratura din Rezina în iulie 2018, în privința jurnalistului Sofroni,…
21 Martie 2019
Institutul de Medicină Urgentă, despre starea în care se află deputatul Sergiu Sîrbu
Deputul Sergiu Sîrbu a fost internat în spital după ce ar fi fost bătut de activistul civic Pavel Grigorciuc. Deși soția deputatului susține că acesta…
21 Martie 2019
Реконструкция общественной бани в Бельцах может остановиться
Повторная техническая экспертиза должна определить возможность продолжения реконструкции бани. Фото из архива "СП" Выяснилось, что реальное состояние здания не соответствует заключению технической экспертизы, на основании…
21 Martie 2019
Прокурор из Чимишлии рассмотрел пять жалоб на работодателя своей жены
Прокурор рассмотрел и отклонил пять жалоб на нотариуса, у которого трудится его жена. Фото: gagauzinfo.md. Национальный орган по неподкупности установил, что прокурор рассматривал жалобы, поданные…
21 Martie 2019
„Protestul lacrimogen” de la Parlament în 9 imagini
Astăzi, blocul ACUM a organizat un protest în fața Parlamentului. Manifestația vine drept urmare a condamnării de către prima instanță a lui Gheorghe Petic și…
21 Martie 2019
VIDEO/ Prima declarație a activistului care l-a pălmuit pe deputatul Sergiu Sîrbu
Activistul civic Pavel Grigorciuc, fost membru al PCRM, a publicat pe Facebook o postare în care recunoaște că l-a pălmuit pe Sergiu Sârbu, după ce…
21 Martie 2019
Шестилетний силач из Чечни снова установил мировой рекорд. На этот раз по отжиманию на брусьях
Шестилетнего Рахима с новым достижением поздравил лично министр спорта Чечни. Фото: sport24.ru Рахим Куриев выполнил 330 повторений за один подход, сообщает ТАСС. В 2018 году Рахим Куриев…
21 Martie 2019
Во Флорештах полиция обнаружила партию контрафактного коньяка и водки
Общая стоимость изъятого алкоголя составила порядка 23 тысяч леев. Фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova Сотрудники управления по расследованию экономических преступлений инспектората полиции Флорешт обнаружили в машине местного жителя…
21 Martie 2019
Deputatul Sergiu Sîrbu, internat în spital în stare gravă, după ședința Parlamentului
Deputatul Sergiu Sîrbu a fost internat în spital după ce ar fi fost bătut de activistul civic Pavel Grigorciuc, fost membru PCRM. Incidentul a avut…
21 Martie 2019
Первое заседание нового парламента не обошлось без политического шоу
Депутат от партии "ШОР" пришла с экраном из фольги и отгородилась им от депутатов блока ACUM. Фото: PRO TV Учредительное заседание собрание нового созыва парламента…
21 Martie 2019
VIDEO/ După Ialoveni, și Criuleni are un nou președinte de raion
Ion Țurcan, fost viceministru al afacerilor interne este noul președinte al raionului Criuleni. Acesta a fost ales la şedinţa consiliului de azi, 21 martie, cu…
21 Martie 2019
Бельцкому врачу дали 15 лет за изнасилования в психоневрологическом интернате
Подсудимого взяли под стражу в зале заседаний суда. Стоп-кадр видео адвоката Судьи Апелляционной палаты Бельц приговорили сегодня бывшего врача Бельцкого психоневрологического диспансера Станислава Флорю к…
21 Martie 2019
Consiliul de Presă și-a ales președintele
Jurnalista Viorica Zaharia a fost realeasă, joi, 21 martie, în funcția de președintă a Consiliului de Presă (CP), în cadrul primei ședințe a CP în…
21 Martie 2019
Ce instituții media internaționale au obținut acreditare și și pe cine a refuzat să acrediteze MAEIE în campania electorală
În perioada campaniei preelectorale, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova (MAEIE) a acordat 19 acreditări pentru jurnaliștii străini, iar în trei cazuri…
21 Martie 2019
Decizia Curții de Apel în cazul medicului de la Internatul Psihoneurologic din Bălţi, acuzat că a violat 16 paciente
La o distanță de trei ani de la condamnarea în primă instanță, Curtea de Apel Bălți l-a condamnat la 15 ani de închisoare pe Stanislav…
21 Martie 2019
Inspectoratul de poliție Cimișlia, mai aproape de cetățeni
Astăzi informăm cititorii despre o platformă a poliției, și anume: „Harta Semnalărilor”, care este o modalitate de comunicare cu noi …
21 Martie 2019
Igor Dodon: „Decât o guvernare a transfugilor, mai bine să ne judece încă odată cetăţenii la alegerile anticipate”
În prima ședință a noului Legislativ, președintele R, Moldova Igor Dodon a declarat că nu va accepta o guvernare și o majoritate parlamentară formată din…
21 Martie 2019
Бельчане могут подавать заявки на гранты для развития города
Предложения проектов инициативные группы должны направить в примарию до 5 апреля. Фото из архива "СП" Примария Бельц объявила о начале конкурса грантов по проекту «Гражданский…
21 Martie 2019
Cine a fost ales președinte al fracțiunii Partidului Democrat în Parlament
În cadrul primei ședințe a noului Legislativ a avut loc formarea a trei fracțiuni parlamentare, iar partidele au anunțat și cine sunt cei care vor…
21 Martie 2019
LIVE/ Declarațiile Blocului ACUM după prima ședință a Parlamentului
După ședința de constituire a Parlamentului, care, din punctul de vedere a lui Andrei Năstase, a fost una mult prea scurtă, copreședintele Blocului ACUM dă…
21 Martie 2019
„Circ” la prima ședință a Parlamentului. Ce a făcut Marina Tauber
Marina Tauber, deputat al Partidului „Șor” a scos un parasolar auto și l-a îndreptat spre Blocul ACUM, menționând că se protejează în acest fel de…
21 Martie 2019
Raionul Criuleni are un nou preşedinte, venit în funcţie, citat, “pe cinci luni”
Ion Ţurcan, ex-ministru de interne, cetăţean de onoare al raionului, este noul preşedinte al r. Criuleni. Acesta a fost ales la şedinţa de azi cu votul a…
21 Martie 2019
Sondaj: pentru cine ar vota locuitorii din UTA Găgăuzia dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile bașcanului
În cazul în care alegerea bașcanului în unitatea teritorială autonomă (UTA) Găgăuzia s-ar desfășura duminica viitoare, peste 70% din locuitorii autonomiei ar participa la vot.…
21 Martie 2019
На модернизацию своего лучшего танка США потратят 6 млрд долларов
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США потратят более 6 млрд долларов на модернизацию танка M1 Abrams («Абрамс»), сообщает lenta.ru. Трамп заявил, что деньги направят…
21 Martie 2019
LIVE VIDEO/ Deputații noi aleși se întrunesc în prima ședință a Parlamentului
Deputații aleși se întrunesc în prima ședință a noului Legislativ. La prima ședință Preşedintele Curţii Constituţionale urmează să prezinte raportul privind rezultatele alegerii Parlamentului şi…
21 Martie 2019
VIDEO/ Ilan Șor – candidatul fracțiunii Partidului „Șor” la funcția de președinte al Parlamentului
Deputații aleși ai Partidului „Șor” au anunțat că-l înaintează pe Ilan Șor la funcția de președinte al Parlamentului. Totodată, aceștia au enumerat inițiativele care vor…
21 Martie 2019
Maia Sandu nu va participa la prima ședință a noului Legislativ
Copreședinta Blocului ACUM, Maia Sandu, nu va participa la prima ședință a nului Legislativ. Lidera PAS a scris pe pagina sa de Facebook că se…
21 Martie 2019
В Италии водитель поджег школьный автобус вместе с детьми
Из горящего автобуса детей вытаскивали полицейские. Жертв нет. Фото: ЕРА В окрестностях Милана водитель угнал автобус, в котором ехало более 50 школьников, протаранил на нем…
21 Martie 2019
LIVE VIDEO/ Blocul ACUM protestează în fața Parlamentului
Susținătorii și reprezentanții Blocului ACUM s-au adunat în fața clădirii Parlamentului unde organizează un protest de apărare a justiției. 11.55: În adiacentul, dar și în…
21 Martie 2019
Ce se va întâmpla la prima ședință a noului Parlament
La o distanță de aproape o lună de la alegerile parlamentare, deputații noi aleși se vor întruni astăzi, 21 martie, în prima ședință a noului…
21 Martie 2019
Выставка фотографий и голубей, концерты, фестиваль кино. Где провести ближайшие дни в Бельцах?
Выставка-ярмарка голубей и другой домашней живности пройдёт в Бельцах в воскресенье, 24 марта. Фото из архива "СП" Выставка фотографий и голубей, концерты, фестиваль кино. Где…
21 Martie 2019
В мировом рейтинге счастья Молдова опустилась на несколько строчек
Индекс уровня счастья в различных странах рассчитывается на основании нескольких экономических показателей, которые влияют на то, насколько комфортно людям жить в своей стране. Молдова набрала 5,5 балла. Фото: wiki-org.ru…
21 Martie 2019
В Великобритании арестован индийский ювелир. Он набрал кредитов на 2 млрд долларов и скрылся
Нирав Моди был одним из наиболее известных бизнесменов Индии. Фото: Getty Images В Лондоне 19 марта был арестован индийский бизнесмен Нирав Моди, которого в Индии разыскивают по обвинению в крупнейшем…
21 Martie 2019
CV-ul noului Parlament: cine sunt, câți ani au și cu ce se ocupă deputații
Astăzi, 21 martie, începând cu ora 13:00, va avea loc ședinţa de constituire a Parlamentului de legislatura a X-a. Mai mult de jumătate dintre deputații…
21 Martie 2019
Студентам пересчитают стипендии с января
Стипендии вырастут примерно на 5 %. Фото из архива "СП" Правительство приняло решение о повышении стипендий студентам вузов и учащимся колледжей и училищ. 21.03.2019 - 09:04
21 Martie 2019
В бельцкой примарии планируют создать современный многофункциональный офис «Единое окно»
Новый офис собираются разместить в правом крыле здания примарии. Управление архитектуры и строительства примарии 20 марта представило дизайн-проект нового офиса. По задумке авторов, «Единое окно»…
21 Martie 2019
Trafic rutier restricționat pe bd. Dacia în legătură cu meciul de fotbal Moldova-Franța
Primăria mun. Chișinău informează că în seara zilei de vineri, 22 martie, vor fi operate modificări în circulația transportului public care traversează bd. Dacia, în…
21 Martie 2019
Mateevici, comemorat în Republica Moldova, în România și în Ucraina
În Mateevici locuia intuiția unui geniu: el știa când anume trebuia scrisă „Limba noastră”. Când, cum și pentru cine. Dânsul …
21 Martie 2019
Fals: Cetățenii Republicii Moldova cu pașaport biometric pot munci oficial în țările Uniunii Europene
La 3 martie curent, portalul Sputnik.md a titrat: „Cetățenii Republicii Moldova cu pașaport biometric pot munci oficial în țările Uniunii …
20 Martie 2019
Уличный видеоопрос: что бельчане знают о религиозных терминах?
Уличный видеоопрос: что бельчане знают о религиозных терминах?У прохожих на бельцких улицах мы спрашивали, что они знают о таких понятиях, как «митрополит», «Благовещение» и...
20 Martie 2019
Чемпионы мира по футболу едут в Молдову. Болельщики не могут купить билеты онлайн на матч с ними
Матч Молдова — Франция состоится 22 марта на столичном стадионе "Зимбру". Фото: fmf.md 22 марта в Кишинёв приедет действующий чемпиона мира по футболу, сборная Франции.…
20 Martie 2019
Citiți joi în ZdG
Joi, 21 martie, în ediția tipărită a ZdG, aflați detalii noi despre cine a transportat votanții transnistreni în mod organizat la secțiile de votare în…
20 Martie 2019
На участников протеста оппозиции в Оргееве полицейские распылили слезоточивый газ. У пострадавших ожоги глаз
Пострадавших осмотрел врач-окулист и прописал лечение. Фото: facebook.соm По меньшей мере шестерым участникам протеста понадобилась помощь медиков после того, как правоохранители, обеспечивающие порядок возле суда…
20 Martie 2019
Theresa May a cerut amânarea Brexit-ului până la 30 iunie. Care sunt cerinţele UE
Prim-ministrul britanic Theresa May a anunţat astăzi, 20 martie, că i-a scris preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amânarea retragerii Regatului Unit din…
20 Martie 2019
„Peștele crud nu provine din penitenciar”. Reacția Procuraturii la acuzațiile avocaților lui Gheorghe Petic
Procuratura Generală vine cu precizări în cazul acuzațiilor aduse de avocații lui Gheorghe Petic, condamnat astăzi la închisoare pentru o perioadă de trei ani și…
20 Martie 2019
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curatăThe english version of site is out of work