en
Versiunea veche a site-ului
consiliul de presa

API este semnatară a Codului Deontologic al jurnalistului din R. Moldova.

API este membru al Asociației Mondiale a Ziarelor și a Producătorilor de Știri

(World Association of Newspapers and News Publishers - WAN/IFRA)

Declarație publică privind degradarea procesului legislativ și actului de guvernare în Republica Moldova

Platforma Națională a Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic condamnă degradarea fără precedent a calității actului de guvernare ca urmare a nerespectării procedurilor legale de promovare a proiectelor de legi comise de către majoritatea parlamentară, formată din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Șor și grupul „pentru Moldova". În cadrul ședințelor Parlamentului din 16 decembrie 2020 și 3 decembrie 2020, încălcând flagrant procedurile legislative, aceste partide au adoptat o serie de legi care compromit lupta cu corupția, subminează bugetul public, pun în pericol relația cu partenerii de dezvoltare și riscă să destabilizeze situația macrofinanciară din țară.

Astfel, adițional la îngrijorările exprimate în apelul public din 7 decembrie 2020, atragem atenția societății, autorităților naționale și comunității internaționale la următoarele acte și decizii toxice care generează riscuri iminente la adresa stabilității și securității financiare, politice, economice și sociale din Republica Moldova:

Abrogarea „Legii miliardului"

 • 56 de deputați ai PSRM, Partidul Șor și grupul parlamentar „pentru Moldova" au adoptat proiectul de lege pentru abrogarea Legii 235/2016. Prin acest vot s-a anulat mecanismul de rambursare de către Ministerul Finanțelor a creditelor de urgență oferite de BNM celor trei bănci falimentare (BC Banca de Economii; BC Banca Socială și BC Unibank) în perioada anilor 2014/2015. Votul a fost realizat cu încălcarea tuturor cerințelor de transparență și consultare în procesul decizional a instituțiilor relevante. Mai mult ca atât, abrogarea Legii 235/2016 creează riscuri iminente la adresa finanțelor publice, a echilibrelor macroeconomice în cadrul economiei naționale și subminează încrederea partenerilor externi și a instituțiilor financiare internaționale față de statul Republica Moldova.
 • Anularea datoriei Ministerului Finanțelor către Banca Națională a Moldovei va duce la subcapitalizarea BNM, făcând-o incapabilă să-și exercite atribuțiile conferite de lege: asigurarea stabilității prețurilor și a încrederii în moneda națională. Acest fapt destul de rapid ar agrava poziția financiară a companiilor și cetățenilor, precum și stabilitatea finanțelor publice în contextul în care guvernul va fi nevoit să contracteze noi datorii pentru a nu permite escaladarea unei crize sociale. Mai mult decât atât, aceasta va submina încrederea investitorilor în stat, fapt ce va face procesul de atragere a creditelor și investițiilor, în special externe, și mai complicată.
 • Abrogarea Legii 235/2016 riscă să provoace haos în economie și societate, dar se pare că anume asta și-au propus deputații pentru a-și realiza interesele înguste de grup, inclusiv salvarea celor vinovați de fraudele bancare.


Revenirea la pragurile de pensionare de 57 ani pentru femei și 62 ani pentru bărbați

 • Parlamentul a aprobat în lectură finală proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.41, 42). Esența acestei legi este micșorarea vârstei de pensionare până la nivelul anului 2016, când a reînceput creșterea graduală a vârstei de pensionare (57 ani pentru femei și 62 ani pentru bărbați).
 • Deși proiectul abordează un subiect cu impact social și bugetar masiv, acesta a fost promovat cu o lipsă totală de transparență, fără consultări publice și fără obținerea tuturor avizelor necesare de la instituțiile implicate, în special Guvernul, de la înregistrarea acestuia până la votul final trecând doar 6 zile. Iese în evidență și superficialitatea notei de argumentare, care oferă ZERO calcule asupra impactului bugetar al acestui proiect, deși implementarea acestei măsuri poate determina falimentul sistemului public de pensii.
 • Cele mai conservative calcule arată că doar pentru anul 2020 ar fi necesar suplimentar la buget circa 1,4-1,5 miliarde Lei, iar pentru anii următori presiunea pe buget va crește de câteva ori având în vedere creșterea numărului oamenilor care vor atinge vârsta scăzută de  pensionare.
 • Cu alte cuvinte, majoritatea parlamentară de conjunctură PSRM-Șor a votat micșorarea vârstei de pensionare fără să comunice societății și care ar fi costurile acesteia, iar acestea pot fi dramatice reflectate prin: i) creșterea presiunii fiscale pe firme și angajați prin majorarea substanțială a contribuțiilor de asigurări sociale, ii) stoparea oricăror majorări de pensii și chiar forțarea de a reduce pensiile, pentru a le putea plăti, iii) limitarea la maximum a cheltuielilor pentru investiții din bugetul de stat pentru a putea compensa prin transferuri deficitul fondului de pensii.
 • Deși reforma pensiilor din 2016 nu a fost una perfectă, aceasta a permis prin recalcularea / actualizarea / valorizarea pensiei pentru multe categorii de pensionari ca în decurs de 4 ani pensia medie să crească de la 1 275 la 2 050 lei, iar în lipsa acestei reforme pensia medie ar fi fost la moment cu circa 500 lei mai mică. Dacă în luna decembrie 2016 cheltuielile lunare ale fondului de pensii erau de 881 milioane lei, în septembrie 2020 volumul acestora era cu peste 61% mai mare (1,4 miliarde Lei). Autorii proiectului au adus drept exemple despre vârsta de pensionare state din altă zonă geografică, sau cu situație demografică fundamental diferită, cum este Șri Lanka, dar uită să menționeze că în majoritatea statelor din regiune fenomenul de îmbătrânire a populației a obligat statele să majoreze vârsta de pensionare, chiar și Federația Rusă, la care PSRM se raportează frecvent, fiind la moment în proces de creștere a vârstei de pensionare de la 55/60 ani până la 60/65 ani.
 • În concluzie, prin adoptarea acestui proiect populist și fără acoperire bugetară, deputații PSRM-Șor oferă populației falsa iluzie că vor ieși mai repede la pensie, dar nu  spun că prin aceasta îi condamnă pe pensionari la pensii mizere și o bătrânețe nesigură.
 • Mai mult ca atât, anularea reformei de pensii periclitează potențialul Guvernului Republicii Moldova de a accesa fonduri externe solicitate de la Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare.


Aprobarea Politicii fiscale și vamale și a Legii bugetului pentru anul 2021 de către Parlament

 • Cea mai importantă decizie anuală a Parlamentului - aprobarea politicii fiscale/vamale (Legea nr. 476 din 01.12.2020) și a Legii bugetului de stat - a avut loc în acest an fără respectarea cerințelor legale minime de transparență, în lipsa consultărilor și cu includerea prevederilor care promovează interese politice înguste. În perioada adoptării Bugetului de Stat (octombrie - decembrie), Parlamentul are obligația de a asigura un nivel suficient de informare, consultare și participare, pentru a se asigura că acest document răspunde priorităților existente, dar mai ales pentru a asigura controlul parlamentar al modului în care sunt cheltuiți banii publici.
 • Proiectele Politicii fiscale/vamale și a Legii Bugetului de Stat 2021 au fost transmise în Parlament de către Guvern la 1 decembrie 2020 și pe marginea acestora nu au fost organizate discuții parlamentare veritabile, documentul promovând deschis clientelismul politic, toate acestea, în lipsa resurselor de acoperire a cheltuielilor, cu încălcarea crasă a prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale și a Regulamentului Parlamentului. Unul din cele mai elocvente exemple este distribuirea prin Anexa 7 a Legii bugetului de stat a peste 350 milioane lei cu o discreție politică discriminatorie și periculoasă.
 • Pe lângă faptul că este un exemplu prost de abuz al puterii deliberative în stat, Parlamentul a dat un semnal extrem de periculos pentru statul de drept, în care abuzul majorității este legalizat, reducând toate eforturile de bună guvernare și gestiune a resurselor bugetare făcute din 2009 încoace la zero. Mai grav este și faptul că în situația pandemiei și a crizei asociate cu aceasta, modificările făcute în Parlament nu vin să rezolve nici una din problemele actuale ale țării: creșterea ratei șomajului, problemele din sistemul de sănătate, educație, sectorul real al economiei.
 • Problema plafonării taxelor locale, rămâne o temă controversată, în lipsa unui dialog veritabil și a unei platforme care să analizeze limitările pe care aceste plafoane le pune pentru primării, dar și a unei profunde neînțelegeri a ce înseamnă autonomia autorităților locale. Ignorarea interesului comun al autorităților locale a deputaților, ne face să credem că domniile lor au uitat că fiind aleși pe circumscripții electorale, ei ar trebui să reprezinte interesele acestora și în Parlament.

 

Modificarea Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului

 • Modificările aduse Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului și modificările aferente acestui articol în politica bugetar-fiscală nu reprezintă decât un mecanism special pentru a ocoli sistemul de impozitare al țigărilor. Nu există nici un motiv care ar explica de ce pentru acest nou tip de țigări „cigarillos", accizele plătite trebuie să fie mai mici de cel puțin 2 ori decât cele mai ieftine țigări de pe piața autohtonă. Acest produs este la fel de dăunător ca orice produs de tutun, cu același grad de toxicitate și care poate provoacă dependență, nu este un „produs social", iar premisa că modificarea corespunde aquis-ului european este una falsă.


Modificarea cadrului de operare a Autorității naționale de Integritate

 • Parlamentul a adoptat în două lecturi în aceeași zi un proiect de lege care modifică cadrul de operare a Autorității naționale de Integritate. Proiectul a fost inițiat pe 4 decembrie 2020, cu mai puțin de două săptămâni până la adoptare, de un grup de deputați socialiști.
 • Proiectul reduce termenului de efectuare a controlului averii și intereselor personale de la 3 ani la 1 an de la încetarea funcției/mandatului; introduce neclarități în ceea ce privește termenul de contestare a actelor Autorității Naționale de Integritate și condiționează răspunderea disciplinară pentru nedeclararea averilor de existența unui act definitiv al Autorității Naționale de Integritate etc.
 • În esență, proiectul reducere posibilitatea ANI de a verifica funcționarii publici și introduce un haos și mai mare în procedura de verificare a averilor și de sancționare a angajaților statului. Acest fapt prin sine este greu de acceptat într-un stat care declară lupta cu corupția drept o prioritate absolută. Proiectul în cauză nu se referă la o problemă arzătoare, însă a fost adoptat în mare grabă. De asemenea, acesta a fost votat cu încălcarea procedurilor legale (lipsa avizului Guvernului și a expertizei anticorupție) și a consultărilor publice. Graba cu care a fost votat un proiect atât de sensibil trădează existența unor interese ascunse.


Modificările în domeniul farmaceutic

 • Modificările legislative operate la 16 decembrie de majoritatea PSRM-Șor în domeniul farmaceutic și al medicamentelor, adoptate fără consens și consultări cu comunitatea farmaceutică din țară și care de facto scot de sub controlul riguros firesc activitatea farmaceutică, vin să submineze acest sector și să atenteze direct la sănătatea oamenilor.
 • Liberalizarea prețurilor la medicamentele fără rețetă poate duce inevitabil la creșterea prețurilor pe o piață care încă e departe de a fi una transparentă cu un mediu concurențial propice, în timp ce limitarea adaosului comercial pentru medicamentele compensate de până la 12% va duce la dispariția treptată din farmacii a acestora reieșind din dezinteresul economic cert de a vinde în asemenea condiții, mai ales pentru farmaciile mici fără economii la scară.
 • Dar epopeea schimbărilor distructive în acest sector nu se opresc aici. Modificarea prin care se va permite comercializarea în Republica Moldova a medicamentelor ne-autorizate în țara de origine, care nu au trecut testul de conformitate și inofensivitate, precum și introducerea posibilității de a vinde medicamente în afara farmaciilor creează toate premisele ca populația să achiziționeze pe larg produse dubioase cu consecințe potențiale grave asupra sănătății oamenilor. La aceasta se mai adaugă și posibilitatea de a vinde medicamentele în așa-zisele farmacii mobile, care în mod evident nu ar putea respecta condițiile optime de păstrare a medicamentelor. Mai mult, acestea vor fi comercializate de oameni fără pregătirea necesară, iar imposibilitatea monitorizării efective a acestor unități deschide pe larg și posibilitatea de a comercializa nestingherit medicamente falsificate și contrafăcute.
 • În concluzie, ghidați de promisiuni electorale populiste și interese de afaceri înguste, majoritatea parlamentară PSRM-Șor pune la bătaie fără jenă chiar și sănătatea oamenilor pentru a-și îndeplini propriile interese.


În contextul celor expuse:

 • Calificăm acestea și alte acțiuni concertate ale deputaților din cadrul majorității parlamentare PSRM, Partidul Șor și grupul „pentru Moldova" drept sabotaj instituțional care urmărește destabilizarea situației macrofinanciare, economice și sociale a Republicii Moldova, în mod irecuperabil pentru mai mulți ani înainte.
 • Solicităm deputaților să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea actelor adoptate de Parlamentul Republicii Moldova, având în vedere încălcările și erorile grave de procedură admise. Legile respective au fost votate în grabă, fără consultări, majoritatea fără avizele favorabile ale instituțiilor de resort.
 • Cerem insistent deputaților din parlament să respecte cu strictețe legea, voința poporului și să se abțină de la promovarea inițiativelor care subminează statul de drept, independența instituțiilor publice, democrația și relațiile externe ale țării, precum și încurajează promovarea schemelor obscure în detrimentul intereselor și obiectivelor naționale.
 • Îndemnăm Parlamentul Republicii Moldova să-și exercite pe deplin funcția de control parlamentar, să respecte principiile transparenței decizionale, să nu accepte spre aprobare documente care nu au respectat procedurile legale de consultarea cu publicul,

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a fost creată în anul 2011 și în acest moment are 96 de organizații membre, 7 dintre acestea constituind organizații-umbrelă pentru alte peste 255 de organizații. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, și alte documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

Semnatarii Declarației:

1.  Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT

2.  Fundația Soros-Moldova

3.  Centrul pentru Jurnalism Independent

4.  Institutul de Dezvoltare Urbană

5.  Asociația Presei Independente

6.  Asociația Promo-LEX

7.  Amnesty International Moldova

8.  Institutul European de Studii Politice

9.  Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada"

10.   Institutul pentru Drepturile Omului

11.   Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei

12.   „Ave Copiii"

13.   Centrul de Resurse Juridice din Moldova

14.   Centrul Național al Romilor

15.   Institutul pentru Politici și Reforme Europene

16.   Centrul Analitic Independent Expert-Grup

17.   Uniunea Organizațiilor Invalizilor din Moldova

18.   Comunitatea WatchDog.md

19.   Local Democracy Agency Moldova

20.   INVENTO

21.   Experts for Security and Global Affairs (ESGA)

22.   Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova

23.   Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională

24.   Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

25.   Asociația pentru Reabilitarea Invalizilor din Republica Moldova

26.   Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

27.   Alianța INFONET

28.   Institutum Virtutes Civiles

29.   Медиа Центр Приднестровья

30.   Centrul de Politici și Reforme

31.   Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul"

32.   Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova

33.   Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova

34.   Congresul Autorităților Locale din Moldova

35.   Asociația pentru Politică Externă

36.   INTECO

37.   „Mame în Acțiune"

38.   „Femeia și Copilul- Protecție și Sprijin"

39.   Centrul „Pro-Europa" din Comrat

40.   Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din Ungheni

41.   Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova

42.   Centrul Regional „Contact" Bălți

43.   Grupul de Inițiativă a Tinerilor pentru Viitor

44.   Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști „CERTITUDINE"

45.   Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT

46.   „Pro Cooperare Regională"

47.   Asociația Micului Business din Moldova

48.   Centrul pentru Dezvoltare și Management

49.   Centrul de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice

50.   Business Consulting Institute

51.   Rețeaua Națională LEADER în Moldova

52.   „Terra-1530"

53.   Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă

54.   Centrul de Consultanță Ecologică Cahul

55.   BIOS

56.   ECOTOX

57.   Organizația Teritorială Ștefan-Vodă a Mișcării Ecologiste din Moldova

58.   Centrul Regional de Mediu din Moldova

59.   Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

60.   Mișcarea Ecologistă din Moldova

61.   „Hai Moldova"

62.   Centrul Regional al Studiilor de Mediu ECOS

63.   Centrul Republican pentru Copii și Tineret Gutta-Club

64.   Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras"

65.   „Cutezătorul"

66.   „Caroma-Nord"

67.   Eco-Contact

68.   „BIOTICA"

69.   Centrul Național de Mediu

70.   Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă

71.   Automobil Club Moldova

72.   Eco-Sor

73.   GREEN-School

74.   Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM"

75.   Consiliul Național al Tineretului din Moldova

76.   „Tinerii pentru Dreptul la Viață" (TDV)

77.   Fundația Est-Europeană

78.   Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană

79.   „Eco-Răzeni"

80.   Institutul de Politici Publice

81.   Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova

82.   "Interacțiune"

83.   Fundația pentru Educație și Dezvoltare din Moldova

84.   AEGEE-Chișinău

85.   Centrul de Inovare și Politici din Moldova

86.   CASMED

87.   Asociația Regională a mamelor cu mulți copii și a femeilor-întreprinzători din Găgăuzia „VESTA"

88.   Centrul European pentru Inițiative civile „Stalker"

89.   Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)

90.   Institutul Muncii

91.   Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova

92.   Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova

93.   Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții SINDICONS

94.   Federația Sindicală „SĂNĂTATEA" din RM

95.Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

comments powered by Disqus
centrul de consultanţă şi asistenţă Baza de date API
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
Campania Acces la Justitie
REDACȚIILE API LA MINUT
O nouă scumpire a carburanților. De mâine prețul va crește cu 1 leu
Se prognozează o nouă scumpire a carburanților, începând cu mâine, 16 ianuarie. Astfel, începând cu ora 00:00, 16 ianuarie, mai multe stații PECO din țară…
15 Ianuarie 2021
DOC/ Cine este Pavel Abraham, membrul desemnat de Dodon și retras de Sandu din comisia care va desemna un judecător la CEDO din partea R. Moldova
După ce președinta R. Moldova, Maia Sandu, l-a retras pe Pavel Abraham din Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a…
15 Ianuarie 2021
Ministrul de Interne, despre incidentul de la Briceni: „Așa nu se poate, ofițerii nu pot fi indiferenți când văd un cetățean aflat în pericol”
După ce în mediul online a fost publicat vineri, 15 ianuarie, un video în care doi polițiști de frontieră urmăresc cu indiferență cum un tânăr…
15 Ianuarie 2021
Tânăr amenințat cu un cuțit sub ochii a doi polițiști de frontieră, care nu au întreprins nimic
Tânăr amenințat cu un cuțit sub ochii a doi polițiști de frontieră, care nu au întreprins nimic. Incidentul s-a produs într-o stație PECO din satul…
15 Ianuarie 2021
ULTIMA ORĂ/ Alertă cu bombă la un centru comercial din Chișinău
Direcția de Poliție a municipiului Chișinău a anunțat vineri, 15 ianuarie, că un bărbat a comunicat că pe acoperișul unui centru comercial amplasat pe str.Arborilor,…
15 Ianuarie 2021
Anunț important al Ambasadei României la Chișinău privind depunerea jurământului de credință față de România
Pentru a veni în sprijinul persoanelor care solicită depunerea jurământului de credință față de România, Ambasada României la Chișinău comunică faptul că, începând cu data…
15 Ianuarie 2021
Briceni: Doi polițiști de frontieră urmăresc cu indiferență cum un tânăr este bătut și atacat cu cuțitul
Un bărbat a fost amenințat cu cuțitul și bătut de către un alt bărbat chiar sub ochii a doi polițiști de frontieră, care priveau impasibili…
15 Ianuarie 2021
В столичном торговом центре Malldova срочно эвакуировали покупателей
По информации полиции, есть сообщение о бомбе в торговом центре. Фото: Владимир Петрусевич Около 20.30 всех посетителей торгового центра попросили покинуть помещение. 15.01.2021 - 21:05
15 Ianuarie 2021
«Что мы заслужили: страну для жизни или концлагерь?». Тихановская прокомментировала аудиозапись BYPOL
Команда Светланы Тихановской разослала запись, опубликованную инициативой BYPOL, в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и всем международным партнерам, заявила экс-кандидат в президенты в своем видеообращении. ... The post «Что мы…
Motoarele avionului Boeing prăbușit în Marea Java funcţionau când aparatul a lovit apa, confirmă „cutia neagră”
Anchetatorii indonezieni au anunţat vineri că au putut extrage înregistrările uneia dintre cutiile negre ale unui Boeing care s-a prăbuşit în mare cu 62 de…
15 Ianuarie 2021
În 2019, băncile ar fi eliberat milioane de lei, euro și dolari lui Șor și Plahotniuc
În 2019 băncile ar fi eliberat milioane de lei, euro și dolari lui Șor și Plahotniuc. La aceasta concluzie a ajuns comisia parlamentară de anchetă pentru…
15 Ianuarie 2021
В Нидерландах у 100 человек выявили побочные эффекты после вакцины Pfizer
Около ста человек сообщили о побочных эффектах после вакцины Pfizer. В двух случаях это были тяжелые аллергические реакции, такие как ... The post В Нидерландах…
Radio EcoFM Făleşti: Emisiunea din 14.01.2021
În program:- Instruirea deținătorilor de animale privind subvenționarea;- Prognoză privind coronavirusul în a.2021;- Pompierii preîntâmpină incendiile; The post Radio EcoFM Făleşti: Emisiunea din 14.01.2021 appeared…
15 Ianuarie 2021
Треугольники из лаваша. На кухне «Обеда с другом» — участник шоу талантов Анатолий Дарий
Анатолий Дарий имитировал различные звуки и демонстрировал робота на шоу «Moldova are talent» и «Украина ищет таланты». Фото: Юрий Гагарин Треугольники из лаваша. На кухне «Обеда…
15 Ianuarie 2021
ANRE a aprobat tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 12 titulari de licențe din sectorul gazelor naturale
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat vineri, 15 ianuarie, tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către 12 titulari de licențe din…
15 Ianuarie 2021
Майя Санду: У меня есть команда, которая может сформировать хорошее правительство
Майя Санду заявила, что у нее есть люди, команда, которая могла бы сформировать хорошее правительство. Однако, в парламенте нет большинства, ... The post Майя Санду:…
Meteorologii au emis Cod galben de schimbare bruscă a vremii
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru perioada 16 – 19 ianuarie Cod galben de schimbare bruscă a timpului pe întreg teritoriul republicii. În orele nocturne…
Radio EcoFM Făleşti: Emisiunea din 15.01.2021
În program:- "Nemuritor precum Luceafărul"- omagierea lui M.Eminescu la Fălești;- Anul trecut au fost diagnosticate 91 animale cu rabie;- Schimbarea bruscă a vremii îi îngrijorează…
15 Ianuarie 2021
Журналистам запретили снимать прилет Навального во Внуково
Аэропорт Внуково, куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, отказал в возможности съемки этого события. Ответ пресс-службы ... The post Журналистам запретили…
Участок вне плана города? В Чадыр-Лунге может появиться многоэтажный дом на территории больницы
Экономический агент из Кишинева решил выкупить участок земли в Чадыр-Лунге вблизи больницы под строительство многоэтажного дома. Участок в 1,3 га ... The post Участок вне…
PDM anunță despre noi intimidări și presiuni asupra membrilor partidului
Partidul Democrat din Moldova anunță despre noi intimidări și presiuni asupra membrilor partidului. Anunțul a fost făcut astăzi, 15 ianuarie. Mai exact, este vorba despre…
15 Ianuarie 2021
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu ES Peter Michalko, Ambasadorul UE în Republica Moldova
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu ES Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost…
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială la Bruxelles
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în zilele de 18-19 ianuarie 2021 o vizită oficială la Bruxelles. În cadrul acesteia, doamna Maia Sandu va…
În 2019 băncile ar fi eliberat milioane de lei, dolari și euro lui Plahotniuc, Șor și persoanelor din anturajul acestora
Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor din dosarul Laundromat a solicitat Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cât și Băncii Naționale informații despre eliberarea în numerar a…
PDM reclamă noi abuzuri din partea unor demnitari de stat și cere intervenția Guvernului
Partidul Democrat din Moldova (PDM) a anunțat vineri, 15 ianuarie, că s-ar fi făcut noi intimidări și presiuni asupra membrilor PDM. „Din informația președintelui Organizației…
15 Ianuarie 2021
В Норвегии 23 пожилых пациента умерли после вакцинации от COVID-19
В Норвегии 23 жителя старше 80-ти лет умерли после получения mRNA-вакцины от коронавируса. Об сообщает Агентство лекарственных средств страны. Медики уже ... The post В Норвегии…
Траты на башкана, заседание НСГ без кворума и новая волна коронавируса. Все то, что нельзя пропустить сегодня
Подводя итоги сегодняшнего дня, нельзя не уделить особое внимание финансам, начиная от свободных вакансий и миллионных тратах на содержание Башкана ... The post Траты на…
Furculiță, cuplu cu rădăcini în țărâna baștinii
Am simpatie pentru oamenii născuți în zona Codrilor. Întotdeauna satele lor mi s-au părut mai amenajate, cu multă verdeață, cu porți din lemn sculptate, drumuri…
15 Ianuarie 2021
Accident pe trecerea de pietoni, la Criuleni
Vineri, 15 ianuarie 2021, în jurul orei 17 un copil de 11 ani a fost accidentat de o mașină pe trecerea de pietoni de lângă…
15 Ianuarie 2021
В Бельцах подожгли ещё одну машину. Сгорел люксовый BMW
По предварительной информации, машину подожгли. Фото: УЧС Вчера вечером на окраине Бельц загорелся люксовый автомобиль. Пожарные считают, что его подожгли. 15.01.2021 - 18:01
15 Ianuarie 2021
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ambasadorul UE în R. Moldova, Peter Michalko: „Am abordat atât aspecte ale politicii interne, cât și perspectivele politicii externe”
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat vineri, 15 ianuarie, că a avut o întrevedere cu Ambasadorul UE în R. Moldova, Peter Michalko. În cadrul…
15 Ianuarie 2021
(ВИДЕО) Как Платон комментирует видео с встречи с «Борманом»?
Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон и Олег Прутяну, он же Борман, были замечены в баре в Кишиневе. Deschide.md опубликовал видео со ... The post (ВИДЕО) Как…
Semnalul analogic al TVR Moldova, în continuare suspendat. Explicațiile Consiliului Audiovizualului
Telespectatorii cu antenă simplă nu pot să recepționeze în continuare TVR Moldova, după ce emisia în semnal analogic a postului a fost suspendată din cauza…
15 Ianuarie 2021
Кем нужно работать в Молдове, чтобы получать 27 тысяч леев ежемесячно? Вакансия свободна
Национальное агентство занятости населения информирует лиц, находящихся в поиске работы, о наиболее оплачиваемых вакансиях  на рынке труда в Молдове на ... The post Кем нужно…
В Кишиневе парень упал с высоты, снимая ролик для TikTok
Молодой человек взобрался на перила эскалатора, пытаясь снять ролик для соцсети. Потеряв равновесие, он упал с семиметровой высоты. Фото иллюстративное: pixabay.com Инцидент произошел днем 15 января…
15 Ianuarie 2021
В торговом центре Кишинева с высоты 7 метров упал юноша. Его госпитализировали
Молодой человек был доставлен в больницу после инцидента в торговом центре в столице. Он упал на землю с высоты около ... The post В торговом…
Новый детсад в Бельцах не откроется и в этом году. На обещанное нет денег
В 2021 году денег на ремонт здания тоже не нашлось. Фото из архива «СП» Планам по открытию детского дошкольного учреждения на 6-м квартале пока не…
15 Ianuarie 2021
Anunț important de la Ambasada României în R. Moldova. Informații privind depunerea jurământului de credință
Ambasada României în R. Moldova a anunțat vineri, 15 ianuarie, că începând cu data de 22 ianuarie, în fiecare zi de vineri, Secția consulară va…
15 Ianuarie 2021
Еще 17 пациентов умерли в результате заражения коронавирусом в Молдове
17 случаев смерти людей с COVID-19 зарегистрировано в Молдове за последние сутки. 57-летний мужчина из vун. Кишинев. Госпитализирован в Республиканскую ... The post Еще 17…
Stamate îi dă replică lui Nagacevschi privind retragerea membrului desemnat de Dodon în comisia care va desemna un judecător la CEDO din partea R. Moldovei
Consiliera prezidențială în domeniul justiției, Olesea Stamate, îi dă replică ministrului în exercițiu al Justiției, Fadei Nagacevschi, care spune că președinta Maia Sandu nu are…
15 Ianuarie 2021
+ 576 новых заражений COVID-19 в Молдове за сутки. Скончались 17 человек
В крайне тяжелом состоянии сейчас находятся 224 инфицированных. Фото иллюстративное: Минздрав Молдовы В лабораторных условиях подтвердились еще 576 новых случаев COVID-19. Общее число заражений, выявленное в Молдове с начала…
15 Ianuarie 2021
Молдова обновила список стран «красной зоны». Он вступит в силу 18 января
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило список государств, для граждан которых налагается режим самоизоляции при въезде лиц на территорию ... The post Молдова обновила…
Se vinde casă în orașul Rezina pe un teren de 8 ari
Vând casă în or. Rezina. Casa este amplasată pe un teren de 8.2 ari. Teritoriul este unul foarte spațios și verde! Dispune de garaj, vie…
15 Ianuarie 2021
17 новых случаев заражения COVID-19 в Гагаузии
По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы за последние сутки в Гагаузии зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом.  Заболеваемость по ... The post 17 новых…
Statistica zilei. 576 cazuri de COVID-19 și 17 decese, înregistrate în ultimele 24 de ore
Alte 576 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 7 cazuri sunt de import…
15 Ianuarie 2021
576 новых случаев заражения коронавирусом. 7 случаев импортированы из-за границы
576 новых случаев заражения COVID-19 были подтверждены сегодня в Республике Молдова. Из общего числа случаев 7 случаев-импортированные (Великобритания-2, Германия-1, Ирландия-1, ... The post 576 новых…
Нагачевски о решении президента отозвать члена Комиссии по выбору судьи ЕСПЧ от Молдовы
Министр юстиции Фадей Нагачевски прокомментировал решение президента Майи Санду об исключении из состава Комиссии по отбору кандидатов на должность судьи ... The post Нагачевски о…
La munte în Ucraina fără test la COVID-19 sau izolare
Ucraina a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic sporit, Republica Moldova fiind exlusă din listă. Astfel, moldovenii care pleacă sau planifică o vacanță în Ucraina…
15 Ianuarie 2021
Депутат: Несколько банков выдали миллионы долларов политикам, покинувшим правительство в 2019 году, когда у власти были демократы
В 2019 году, когда демократы приняли решение покинуть Правительство и несколько политических деятелей исчезли из публичного пространства или из страны, несколько ... The post Депутат: Несколько…
«Примэрии не получили ещё трансферты за 2020 год»: Примары Бешгиоза и Дезгинжы о протестах, 15 млн леев и бюджете на 2021 год
4 января на заседании Исполкома Гагаузии была озвучена информация о трансфертах из государственного бюджета на капитальные расходы в 15 млн ... The post «Примэрии не…
СOVID-сводка за сутки в Бельцах: заразились семеро, трое скончались
Заболевших сегодня меньше, чем обычно. Фото иллюстративное: Минздрав РМ За последние сутки врачи выявили коронавирус у семи протестированных пациентов. Среди них — младенец с матерью. …
15 Ianuarie 2021
Scandal cu iz de burcut. De ce nu au locuitorii din Truşeni acces la apă potabilă (VIDEO)
Deşi autorităţile din Truşeni anunţau cu fast toamna trecută că a fost finalizată construcţia conductei care va permite conectarea la reţelele Regiei Apă Canal Chişinău,…
15 Ianuarie 2021
Ищешь работу в Комрате? 8 самых свежих вакансий, за которые работодатель готов платить от 6 до 12 тысяч леев
Национальное агентство занятости населения информирует лиц, находящихся в поиске работы, о наиболее оплачиваемых вакансиях на рынке труда. По обновленным данным ... The post Ищешь работу…
«DEZVOLTARE» — старейшие в Бельцах обучающие курсы для парикмахеров-универсалов
Наталья Акимова обучает парикмахерскому мастерству более 30 лет. Ее ученицы работают во многих странах мира. Фото: Юрий Гагарин. «DEZVOLTARE» — старейшие в Бельцах обучающие курсы…
15 Ianuarie 2021
În 2019 băncile din R. Moldova ar fi eliberat în numerar milioane din conturile unor persoane expuse politic
Pe parcursul anului 2019, instituțiile financiar-bancare din R. Moldova ar fi eliberat din conturile persoanelor expuse politic sau din anturajul acestora milioane de lei, dolari…
15 Ianuarie 2021
Ucraina a exclus R. Moldova din lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Cetățenii moldoveni nu mai sunt obligați să facă un test COVID-19
Ucraina a exclus R. Moldova din lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Decizia a fost luată și anunțată astăzi, 15 ianuarie, de Ministerul Sănătății din statul vecin. Astfel,…
15 Ianuarie 2021
TAROM возобновил авиарейсы в Молдову
Международный аэропорт Кишинева сообщает, что с 13 января авиакомпания TAROM возобновила рейсы в Республику Молдова. Рейсы в Бухарест и из ... The post TAROM возобновил…
TV8: Отпуск и море посреди зимы. Примар Ион Чебан отдыхает в Египте
Примар столицы Ион Чебан возможно уехал в отпуск с семьей за границу. Tv8.md попали в руки фото, на которых примар ... The post TV8: Отпуск…
Președinția anunță că Maia Sandu va efectua în zilele următoare o vizită oficială la Bruxelles
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va efectua în zilele de 18-19 ianuarie 2021 o vizită oficială la Bruxelles. Anunțul a fost publicat vineri, 15 ianuarie,…
15 Ianuarie 2021
sondaj / Nu sunt trupele ruse la Nistru o problemă pentru R. Moldova?
Moscova nu-i poate ierta președintei Maia Sandu declarația privind necesitatea retragerii trupelor ruse din Transnistria, făcută imediat după victoria sa în alegeri. Subiectul este periodic…
15 Ianuarie 2021
Ministerul Justiției a făcut publică lista nominală a Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO
Ministerul Justiției a publicat lista nominală a Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, din lista nominală…
15 Ianuarie 2021
COVID-19 la pacienții cu boli cardiovasculare – ce trebuie să știm
Persoanele care suferă deja de anumite afecțiuni, indiferent de vârstă, au un risc crescut de a face o formă severă de COVID-19, adică de a…
15 Ianuarie 2021
В Одессе неизвестные сообщили о минах в 185 детских садах. Детей эвакуируют из помещений
Пока идет проверка помещений детсадов полицией, дети находятся на улице. Фото: grad.ua Сообщение о заминированных 185 детских садах в Одессе поступило по электронной почте в местную полицию сегодня, 15 января.…
15 Ianuarie 2021
Украина исключила Молдову из списка стран «красной зоны»
Украина вернула Молдову в зелёный список. Минздрав соседней страны 15 января 2021 года обновил список стран красной зоны и исключил ... The post Украина исключила…
Минздрав опубликовал новый список стран «красной зоны». Ближайших соседей в нём нет
Все, кто вернулся из стран, указанных в обновленном перечне, должны пробыть на карантине две недели. Фото иллюстративное: pixabay.com Сегодня, 15 января, Минздрав Молдовы обновил список стран…
15 Ianuarie 2021
Тирасполь снова заблокировал заседание Единой контрольной комиссии. Кишинев заявляет, что это дискредитирует миротворческую операцию
Заседание Единой контрольной комиссии (CUC) снова перенесено. Тирасполь отказался включить в повестку дня вопросы, связанные с незаконными постами и похищением ... The post Тирасполь снова…
Compania aeriană TAROM a reluat zborurile către R. Moldova
Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) anunță că începând cu 13 ianuarie, compania aeriană TAROM a reluat zborurile către R. Moldova. Potrivit AICM zborurile spre și din…
15 Ianuarie 2021
Jocuri de societate
Am crezut întotdeauna că jocurile de societate (ca şi jocurile de noroc, rudele lor damnate) sunt pierdere de timp. Sau: ardere a timpului, atunci când…
15 Ianuarie 2021
Депутат: Траты на содержание башкана — 13,5 млн. леев в год
Депутат Народного собрания Сергей Чимпоеш заявил, что в его распоряжении появились документы, содержащие данные о расходах на содержание админаппарата Башкана ... The post Депутат: Траты…
Epigramă/ De ziua Luceafărului și Zilei Naționale a Culturii
Eminescu Ne-a dat un nume pentru fiecare Și neamului întreg-un loc subsoare, Pe, când, muindu-și pana-n foc, scria: „Suntem români și… naiba să vă ia!”
15 Ianuarie 2021
(ГРАФИК) Экономический эксперт: В этом году 2,2 млрд леев пойдут на выплату процентов по кредитам
В 2021 году правительство будет вынуждено выделить 5,9% всех своих налоговых поступлений госбюджета на выплату процентов по ранее заключенным кредитам. ... The post (ГРАФИК) Экономический…
Verdictul judecăţii: dosar neîntemeiat
CUVÂNTUL și portalul anticorupție.md au mediatizat în câteva rânduri istoria arestării în 2017 și urmăririi penale de către organele de drept din Rezina și cele…
15 Ianuarie 2021
DOC/ Lista actualizată a statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea pe teritoriul R. Moldova
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat vineri lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea pe teritoriul R. Moldova. Lista…
15 Ianuarie 2021
Сейшельские острова открылись для всех туристов с прививкой от коронавируса
Сейшельские острова разрешили свободный въезд туристам из любых стран, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил министр туризма Сейшел Сильвестр Радегонд, пишет ... The post Сейшельские острова…
Автомойка возле дома — это законно? Бельчанин жалуется, владелец и службы отвечают
Валентин Васильевич уверен, что автомойка построена с нарушениями и считает, что она не может располагаться в 10 метрах от его забора. Автомойка возле дома — это…
15 Ianuarie 2021
Nagacevschi susține că președinta Sandu nu are dreptul să retragă membrul desemnat de Dodon în comisia care va desemna un judecător la CEDO din partea R. Moldovei
Ministrul interimar al Justiției, Fadei Nagacevschi, susțină că președinta Maia Sandu nu are dreptul să retragă membrul desemnat de fostul șef de stat, Igor Dodon,…
15 Ianuarie 2021
Клаус Йоханнис вакцинировался от COVID-19 сывороткой Pfizer-BioNTech
Президент Клаус Йоханнис публично ввакцинировалcя в 10.00 в столичной военной больнице. Таким образом, глава государства отмечает начало второго этапа кампании ... The post Клаус Йоханнис…
Începe Școala de Iarnă a producătorilor de pomușoare care îi va învăța cum să devină competitivi pe piața locală și cea de export
Producătorii de pomușoare sunt invitați să învețe cum să sporească competitivitatea pomușoarelor produse pentru a fi comercializate pe piața locală și pe piețele de export,…
15 Ianuarie 2021
Сколько в среднем получают пенсионеры в Бельцах и как размер пенсий менялся
Размер средней пенсии в Бельцах меньше, чем в Кишинёве, но больше, чем в районах. Фото pixabay.com Национальная касса социального страхования опубликовала данные о размере пенсий…
15 Ianuarie 2021
Виорела Морарь пригласили в Генпрокуратуру: ему предъявят обвинения по нескольким пунктам
Отстраненный от должности главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь должен явиться в Генеральную прокуратуру на следующей неделе. Ему предъявят обвинения ... The post Виорела Морарь…
Maia Sandu: Fostul președinte a fost o pată pe reputația internațională a țării
Cu prilejul Zilei Diplomatului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu corpul diplomatic al Republicii Moldova. În cadrul întrevederii, aceștia au…
15 Ianuarie 2021
Peste două milioane de oameni au murit în lume din cauza complicațiilor infecției COVID-19
Peste două milioane de oameni au murit până acum în toată lumea din cauza complicațiilor infecției COVID-19, provocate de noul coronavirus SARS-CoV-2. Cele mai multe…
15 Ianuarie 2021
Sergiy Gerasymchuk: „Atitudinea lui Dodon față de trupele ruse în Transnistria a provocat iritare la Kiev”
Interviu cu Sergiy Gerasymchuk, director adjunct al Consiliului pentru politica externă „Ucraina Prism” și membru al Consiliului de administrație al Grupului de studii strategice și…
15 Ianuarie 2021
Atenție: concursul pentru elevi și studenți „Sunt un om cu rațiune, gândesc și analizez!”
Asociația Presei Independente (API) și portalul Stopfals.md lansează concursul național „Sunt un om cu rațiune, gândesc și analizez!”, destinat elevilor claselor superioare de liceu și…
15 Ianuarie 2021
Denigratorilor actuali ai lui Eminescu
Preluarea textelor de pe pagina www.gazetadechisinau.md pentru formatul online se face în limita a 1.000 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile…
15 Ianuarie 2021
Пожар в пятиэтажном доме на Мунчештском шоссе. Женщину удалось спасти, мужчина умер
82-летняя женщина была спасена пожарными в результате пожара, вспыхнувшего вечером 14 января в квартире на Мунчештском шоссе № 792 в ... The post Пожар в…
Mesajul președintei R. Moldova, Maia Sandu, cu prilejul Zilei Naționale a Culturii: Este un prilej oportun pentru a reflecta asupra moștenirii noastre culturale
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a Culturii.  „Ziua în care îl omagiem pe Mihai Eminescu este un…
15 Ianuarie 2021
Legea care ar putea opri marile delapidări ale proprietății publice
În ultimele zile ale anului trecut, fără o atenție cuvenită din partea opiniei publice, a fost adoptată, promulgată și publicată în Monitorul Oficial așa-numita lege…
15 Ianuarie 2021
Майя Санду обратилась к молдавским дипломатам: Схемы, с помощью которых некоторые сотрудники дипкорпуса зарабатывают деньги, должны исчезнуть
Президент Майя Санду обратилась к представителям дипломатического корпуса Республики Молдова.  «Ситуация остается сложной. Решения, принятые правительством и парламентом в декабре ... The post Майя Санду…
На юге Молдовы в ДТП пострадала семья с ребенком. Пьяный водитель сбежал с места аварии
Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Фото из архива «СП» Авария произошла вечером 14 января вблизи села Лебеденко Кагульского района. На месте ДТП погибла 35-летняя женщина, ее гражданский муж (33) и 8-летний ребенок —…
15 Ianuarie 2021
FOTO/ Primarul Chișinăului confirmă că este în vacanță în Egipt
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, confirmă că este în vacanță în Egipt. Acesta a publicat mai multe fotografii pe profilul său de Facebook, la scurt timp…
15 Ianuarie 2021
Ghenadi MITRIUC, președintele raionului Ungheni:
„2020 a fost un an dificil, cu provocări și încercări majore, însă am realizat multe proiecte importante” A luat sfârșit anul 2020 și odată cu…
15 Ianuarie 2021
Депутаты покинули зал заседания НСГ. Кворума нет
После утверждения повестки дня несколько депутатов Народного собрания Гагаузии покинули зал заседаний.  Депутаты утвердили в повестке дня вопрос о рассмотрении ... The post Депутаты покинули…
(DOC) ОФИЦИАЛЬНО: Здание Президентуры не введено в эксплуатацию, хотя оно было торжественно открыто два года назад
В октября 2018 году прошло торжественно открытие Президентуры РМ, но в эксплуатацию здание до сих пор не ввели. Это произошло ... The post (DOC) ОФИЦИАЛЬНО:…
Cine a adus la faliment o întreprindere de stat
Asta după ce deputatul Alexandru Slusari a scris o postare despre faptul că Republica Moldova nu obţine niciun ban din această carieră şi că aceast
15 Ianuarie 2021
Ion Ceban ar fi fost suprins într-o vacanță în Egipt, deși nu a anunțat că își ia concediu
Primarul Capitalei, Ion Ceban, ar fi fost suprins într-o vacanță în Egipt, deși nu a anunțat că își ia concediu. Conform Tv8.md, Ion Ceban ar…
15 Ianuarie 2021
Noi reguli de zbor în Germania şi Marea Britanie
Până pe 31 martie inclusiv, moldovenii care intră în Germania trebuie să prezinte rezultatul negativ al testului COVID-19, efectuat nu mai devreme de 48 de…
15 Ianuarie 2021
Борис Грачевский умер от COVID-19
Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер от COVID-19, сообщает meduza.io со ссылкой на РБК. Друг Грачевского, актер Владимир Долинский  также ... The post Борис Грачевский…
Dreptate pentru cei născuți în Siberia
Curtea Constituțională a decis repunerea în drepturi a unei categorii nedreptățite de deportați. „27 de ani i-au trebuit R. Moldova să ia o atitudine în…
15 Ianuarie 2021
(ВИДЕО) Кафе Комрата отключают свет в знак протеста: Мы считаем бессмысленным и пагубным ограничивать работу HoReCa путём закрытия их в 22:00
Представители сектора HoReCa и Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных центров MĂR, не согласны с решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям ... The post (ВИДЕО) Кафе…
Erori, sau schimb periculos de accente
Am cam obosit să tot aflăm despre cazuri noi de corupție și hoție din partea unor “aleși ai poporului”. Pe parcursul anului trecut, deputații din…
15 Ianuarie 2021
В Кишиневе открылся социальный центр для бездомных детей
Помещения полностью оборудованы для круглосуточного пребывания в них детей, которых соцработники и полиция будут приводить с улицы. Фото: facebook.com/Ion.Ceban Об открытии Службы уличной помощи в Кишиневе, которая…
15 Ianuarie 2021
Atenție: concursul pentru elevi și studenți „Sunt un om cu rațiune, gândesc și analizez!”
Asociația Presei Independente (API) și portalul Stopfals.md lansează concursul național „Sunt un om cu rațiune, gândesc și analizez!”, destinat elevilor claselor superioare de liceu și…
15 Ianuarie 2021
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar fi fost surprins în Egipt într-o vacanță. Reacția Primăriei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, ar fi plecat în străinătate în vacanță împreună cu familia. Tv8.md a intrat în posesia unor fotografii potrivit cărora edilul s-ar…
15 Ianuarie 2021
Майя Санду об отношениях с РФ: «Наша цель — построить взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией»
В ходе беседы Майи Санду с дипломатами Республики Молдова президент заявил, что отношения с Россией сложные. «У нас много направлений, ... The post Майя Санду…
BERD a investit o sumă record de 11 miliarde euro în 2020. Principalul beneficiar este Turcia
Potrivit BERD, creditele de 11 miliarde de euro au fost direcționate n 411 de proiecte, n creștere cu 10% comparativ cu 2019, cnd a investit…
15 Ianuarie 2021
Cum arată sistemul nostru de sănătate, dezgolit de COVID
De zece luni, de când planeta a intrat în pandemie, fiecare zi ne aduce date noi, informații înfricoșătoare, rareori și optimiste, despre cum va fi…
15 Ianuarie 2021
Британец случайно выбросил диск с биткоинами почти на $300 млн. Теперь он просит помощи властей
Джеймс Хаулс уже несколько лет пытается получить разрешение от властей на раскопки на мусорной свалке. Даже обещает часть биткоинов отдать родному городу. Фото: bbc.com В…
15 Ianuarie 2021
(ВИДЕО) Врио премьера Чокой: Нам придется вернуться к некоторым более жестким ограничениям в случае роста заражений COVID-19
Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой заявил сегодня утром, что в данный момент в Молдове ожидается новая волна коронавируса и «нам ... The post (ВИДЕО) Врио…
Depuneri de flori și recital de poezie la bustul lui Mihai Eminescu
Astăzi se împlinesc 171 de la nașterea Marelui Poet Mihai Eminescu, cea mai importantă voce poetică din literatura limbii române. Tot astăzi, 15 ianuarie ,…
15 Ianuarie 2021
Cu(cu)iul lui Pepelea
Parodie Oaia și țăranul (după Constantin Condrea) Un Țăran, stăpân pe-o oaie, Vine într-o zi s-o taie, Că era de-acum bătrână: Nici tu lapte, nici…
15 Ianuarie 2021
Veaceslav Ioniță: În acest an aproape 6% din veniturile bugetului de stat sau 2,2 miliarde lei vor merge pentru plata dobânzilor la credite
În anul 2021 Guvernul va fi nevoit să aloce 5,9% din toate veniturile sale fiscale ale bugetului de stat pentru plata dobânzilor la creditele contractate…
15 Ianuarie 2021
ДТП в Кагуле: один человек погиб и двое ранены, в том числе 8-летний ребенок
Вчера вечером в Кагуле скончалась 35-летняя женщина, а ее 8-летняя дочь и 33-летний сожитель были доставлены в больницу с травмами ... The post ДТП в…
LIVE: Заседание НСГ. В это время на улице проходят протесты
Сегодня проходит заседание Народного собрания Гагаузии. В это время на улице проходят протесты, в котором участвуют жители с. Копчак. Они ... The post LIVE: Заседание…
Se împlinesc 171 de ani de la nașterea marelui poet Eminescu
Pe 15 ianuarie este marcată Ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu. Anul acesta se împlinesc 171 de ani de la nașterea poetului. Mihai…
15 Ianuarie 2021
Atenție: concursul pentru elevi și studenți „Sunt un om cu rațiune, gândesc și analizez!”
Asociația Presei Independente (API) și portalul Stopfals.md lansează concursul național „Sunt un om cu rațiune, gândesc și analizez!”, destinat elevilor claselor superioare de liceu și…
15 Ianuarie 2021
Игорь Додон созывает Исполнительный комитет ПСРМ. Он недоволен работой Майи Санду
Игорь Додон созывает Исполнительный комитет Партии. Об этом председатель ПСРМ сообщил сегодня утром. «В стране политический, конституционный и правительственный кризис, ... The post Игорь Додон…
(LIVE) Протесты перед заседанием НСГ
Nokta The post (LIVE) Протесты перед заседанием НСГ appeared first on nokta.
Ciocoi, despre vaccinul anti-COVID care urmează să fie adus în R. Moldova: Ar putea să fie Pfizer sau Moderna. Ce spune despre Sputnik V
Autoritățile R. Moldova nu cunosc deocamdată ce vaccin va primi R. Moldova la sfârșitul lunii februarie. Declarația aparține prim-ministrului interimar, Aureliu Ciocoi. Acesta însă asigură…
15 Ianuarie 2021
Pandemia impune restricţii culturii
Începând cu anul 2015, de ziua nașterii poetului național Mihai Eminescu, la 15 ianuarie, se desfăşoară festivalul-concurs al colectivelor de artişti amatori din raion.   În…
15 Ianuarie 2021
Неизвестный устроил дрифт у ёлки на центральной площади Бельц — видеофакт
Заезд устроили вчера ближе к полуночи. Стоп-кадр видео Неизвестный устроил дрифт у ёлки на центральной площади Бельц — видеофакт Видео на страницу «СП» в инстаграме прислал…
15 Ianuarie 2021
Временно исполняющий обязанности премьер-министра РМ: «Неважно, какой производитель поставит нам вакцину от коронавируса»
Аурелиу Чокой, исполняющий обязанности премьер-министра Республики Молдова с 1 января 2021 года,  не знает, какой вакциной будут прививать граждан Молдовы от ... The post Временно исполняющий…
OMS: 95% din vaccinurile introduse în lume revin la zece țări
95% din cele 23,5 milioane de doze de vaccinuri introduse în lume le revin la zece țări. „Vă pot asigura că OMS și partenerii noștri…
15 Ianuarie 2021
Cadavrul unui nou-născut, depistat într-un parc din capitală
Cadavrul unui nou-născut a fost depistat aseară, 14 ianuarie, în capitală, într-un parc din strada Mihail Sadoveanu. Poliția a fost sesizată de către un trecător,…
15 Ianuarie 2021
Dodon: Sandu a creat o criză politică, constituțională și guvernamentală
Dodon: “Sandu a creat o criză politică, constituțională și guvernamentală.” Fostul președinte, Igor Dodon, o acuză pe Maia Sandu că a creat o criză politică,…
15 Ianuarie 2021
Impozitul pe avere încasat în bugetul de stat în anul 2020 constituie 41,8 milioane de lei
Suma totală achitată în bugetul de stat în anul 2020 pentru impozitul pe avere constituie 41 844 600 de lei. Într-un răspuns pentru IPN, Serviciul…
15 Ianuarie 2021
Denigratorilor actuali ai lui Eminescu
Preluarea textelor de pe pagina www.gazetadechisinau.md pentru formatul online se face în limita a 1.000 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile…
15 Ianuarie 2021
VIDEO/ Președinta Sandu a chemat în ședință in corpore serviciul diplomatic al R. Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a convocat o discuție cu reprezentanții corpului diplomatic al țării, organizată cu prilejul Zilei Diplomatului. La ședință participă prim-ministrul interimar,…
15 Ianuarie 2021
Sprijinim principiul exclusiv pașnic al soluționării conflictului transnistrean, Maia Sandu
„Sprijinim principiul exclusiv pașnic, pe cale politico-diplomatică, al soluționării conflictului și orice speculații la subiectul unor intenții agresive sunt doar niște provocări și dezinformare intenționată”,…
15 Ianuarie 2021
Cronica vaccinărilor: societatea neîncrezută, biserica ezită să se pronunțe
În timp ce majoritatea guvernelor lumii investesc resurse la greu în achiziționarea vaccinurilor anti COVID-19, pregătesc oamenii și partea logistică, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției…
15 Ianuarie 2021
Санду отозвала предложенного Додоном члена комиссии, которая назначит судью в ЕСПЧ от Республики Молдова
Майя Санду исключила из состава Комиссии по отбору кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека от Республики Молдова ... The post Санду отозвала…
VIDEO/ Iohannis se vaccinează anti-COVID, public, pentru a marca începutul celei de a doua etape a campaniei de imunizare în România
Președintele Klaus Iohannis se vaccinează public, la ora 10.00, la Spitalul Militar din Capitală. Șeful statului marchează astfel începerea celei de-a doua etape a campaniei de imunizare…
15 Ianuarie 2021
„Să ne temem de un vaccin mai mult decât de o pandemie pare absurd”
Interviu cu Radu Lupescu, medic anestezist-reanimator la Clinica Rhena din Strasbourg — Domnule Lupescu, cum credeți, pentru care succese anume în combaterea COVID ați fost…
15 Ianuarie 2021
În așteptarea iernei…
Preluarea textelor de pe pagina www.gazetadechisinau.md pentru formatul online se face în limita a 1.000 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile…
15 Ianuarie 2021
Dodon convoacă Comitetul executiv al PSRM: „Se atestă o criză provocată de inacțiunea actualului președinte al țării”
Președintele socialiștilor Igor Dodon convoacă Comitetul executiv al PSRM. Anunțul a fost făcut în această dimineață. „În țară se atestă o criză politică, constituțională și…
15 Ianuarie 2021
Cadavrul unui nou născut a fost găsit într-un parc din Chișinău
Cadavrul unui copil nou născut a fost depistat într-un parc din Chișinău. Cadavrul a fost depistat după ce poliția a fost alertată de un bărbat…
15 Ianuarie 2021
В Турции началась массовая вакцинация против коронавируса
Эрдоган заявил, что в Турции массовая вакцинация против коронавируса начнется 14 или 15 января. Турецкий лидер сообщал, что в страну ... The post В Турции…
Creșteau în cer a lui aripe
Nu știu ce le spune Putin rușilor săi la cumpăna dintre ani, nici ce înțeleg ei din urarea țarului, dar după asta ei dispar de…
15 Ianuarie 2021
„Nu ar fi corect față de alte formațiuni politice”. Igor Grosu, întrebat dacă președinta Sandu se va implica în eventuale campanii electorale alături de PAS
Președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, este de părere că șefa statului Maia Sandu, care a renunțat la statutul avut în…
15 Ianuarie 2021
Inaugurată cu mare fast în 2018, clădirea Președinției nu este dată oficial în exploatare
Inaugurată cu mare fast în 2018, clădirea Președinției nu este dată oficial în exploatare. Motivul fiind greșelile tehnice la sistemele de semnalizare și stingere a…
15 Ianuarie 2021
С понедельника Франция ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса
С 15 января с 18.00 на территории Франции будет введен комендантский час. Фото: ЕРА Во Франции c 18 января вступят в силу новые ограничительные правила въезда в страну из-за угрозы распространения нового, «африканского» штамма…
15 Ianuarie 2021
Труп младенца найден в парке на одной из улиц Кишинева
Труп новорожденного ребенка был найден в парке, расположенном по ул. М.Садовяну в столичном секторе Рышкань. Диспетчер Инспектората полиции сек. Рышкань ... The post Труп младенца…
Eminescu pe scena teatrelor noastre
De ziua lui Eminescu, i-am întrebat pe câțiva actori basarabeni, cât de dificilă e apropierea de opera poetului de geniu și cum contribuie ei la…
15 Ianuarie 2021
Teatrul Mațional „Mihai Eminescu” împlinește 100 de ani
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău aniversează, în acest an, un secol de la fondare. Directorul general al instituţiei, Petru Hadârcă, spune că pe parcursul…
15 Ianuarie 2021
Precizări privind trecerea mașinilor transnistrene peste frontieră
Noile reglementări care urmau să între în vigoare la 15 ianuarie și care permiteau traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către mijloacele de…
15 Ianuarie 2021
Mesajul Ambasadorului României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, cu prilejul Zilei Culturii Naționale
Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a transmis astăzi, 15 ianuarie, un mesaj cu prilejul Zilei Culturii Naționale. Potrivit lui Ioniță, Ziua Culturii Naționale…
15 Ianuarie 2021
MESAJUL AMBASADORULUI ROMÂNIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA, E.S. DANIEL IONIȚĂ, CU PRILEJUL ZILEI CULTURII NAȚIONALE
Doamnelor și domnilor, Dragi prieteni, Sărbătorim în acest an Ziua Culturii Naționale într-un context aparte, dificil, generat de pandemia de COVID-19, care afectează profund starea…
15 Ianuarie 2021
Copiii abandonați la gunoiști și în câmp. Baby-boxul de la Institul Mamei și Copilului așa și nu este utilizat
Nou-născuți abandonați în locuri nesigure – o realitate care nu ne-a ocolit nici în 2020. Unii au putut fi salvați, pentru alții a fost prea…
15 Ianuarie 2021
STUDIU. Persoanele vindecate de Covid-19 devin imune pentru cel puțin cinci luni
Majoritatea persoanelor care au avut Covid-19 devin imune la virus pentru cel puțin cinci luni, arată un studiu condus de Public Health England. Astfel, oamenii…
15 Ianuarie 2021
Finanțarea pensiilor și altor prestații sociale se efectuează în termenele stabilite
De la începutul lunii ianuarie, prestațiile sociale au fost finanțate în volum deplin, care la ziua de azi constituie 1703,9 milioane de lei, transmite IPN…
15 Ianuarie 2021
Boris Gracevski, fondatorul programului “Eralaș” a fost răpus de COVID-19
Boris Gracevski, fondatorul programului “Eralaș” a fost răpus de COVID-19 la vârsta de 72 de ani. Regizorul a fost internat în spital în stare gravă…
15 Ianuarie 2021
Solicitanții de informație, scutiți de plata taxei de stat pentru adresarea în judecată
Întrebare: După ce o companie distribuitoare de energie electrică a refuzat să înregistreze cererea de solicitare a informației, redacția noastră s-a adresat în instanța de…
15 Ianuarie 2021
De ziua Luceafărului
Azi, 15 ianuarie, se împlinesc 171 de ani de la nașterea Marelui Poet- Mihai Eminescu. Și cum să marcăm această zi? Tot prin poezie. Vă…
15 Ianuarie 2021
Как сдать экзамены экстерном в 2021 году
Главное управление образования Гагаузии 12 января 2021 года издало приказ об организации и проведении экзаменов за гимназический цикл экстерном. Кандидаты, ... The post Как сдать…
В столичном парке прохожий нашел тело младенца. Полиция ищет мать ребенка
Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Фото из архива «СП» Тело новорожденного обнаружил вечером 14 января прохожий в парке столичного сектора Рышкановка. Сообщение в полицию об обнаружении тела ребенка поступило…
15 Ianuarie 2021
10 квартир в Бельцах, которые продаются вместе с мебелью
Цены — от 13 200 до 49 500 евро. Коллаж «СП» 10 квартир в Бельцах, которые продаются вместе с мебелью Предлагаем подборку, основанную на сообщениях сайта частных объявлений.…
15 Ianuarie 2021
VIDEO/ Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, depune flori la bustul lui Mihai Eminescu, cu prilejul împlinirii a 171 de ani de la nașterea poetului
Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, depune astăzi, flori la bustul marelui poet şi prozator Mihai Eminescu, amplasat pe Aleea Clasicilor Români din Grădina Publică „Ştefan cel…
15 Ianuarie 2021
Franța extinde intervalul de restricții de circulație între 18.00 și 06.00 în întreaga țară
Franța anunță noi măsuri în lupta cu pandemia de coronavirus astfel va extinde intervalul de restricții de circulație, cuprins între orele 18.00-06.00, în întreaga țară,…
15 Ianuarie 2021
Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский. В больнице он провёл почти месяц
Борис Грачевский на сцене кинотеатра «Patria» в Бельцах в 2016 году. Фото из архива «СП» Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер 14 января. …
15 Ianuarie 2021
Privatizarea anului 2020! Un teren al armatei propus de Dodon pentru noul sediu al Ambasadei SUA
Potrivit Agenţiei Proprietăţii Publice (APP), valoarea totală inițială de expunere a bunurilor adjudecate, a constituit 344,42 milioane lei, iar n
15 Ianuarie 2021
DOC/ Programul manifestărilor cultural-artistice cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, la 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu
Primăria municipiului Chișinău informează că pentru astăzi, 15 ianuarie de Ziua Națională a Culturii, administrația publică locală a prevăzut un șir de acțiuni și manifestări cultural-artistice…
15 Ianuarie 2021
Официальный курс валют от Нацбанка на пятницу
Нацбанк Молдовы опубликовал курс валют на среду, 15 января. Сегодня американский доллар стоит 17 леев 28 бана, а евро 20 ... The post Официальный курс…
Мороз и мелкий снег. Прогноз погоды на 15 января
В пятницу, 15 января, на территории всей Молдовы ожидается минусовая температура, а на севере выпадет мелкий снег. Температура воздуха на ... The post Мороз и…
В ходе беспорядков в Брюсселе из-за гибели мигранта задержали более 100 человек
Как минимум 112 человек задержаны за участие в уличных беспорядках, произошедших в Брюсселе вечером 13 января, сообщает телеканал RTBF. Причиной протестов стала смерть 23-летнего ... The post В ходе беспорядков…
CC a respins o sesizare ce viza mai multe articole din Legea privind accesul la informație. Publicarea numelor beneficiarilor „amnistiei fiscale”, la discreția instanțelor
Curtea Constituțională (CC) a respins, printr-o hotărâre din 14 ianuarie, sesizarea asociației Juriștii pentru drepturile omului privind excepția de neconstituționalitate a unor articole din Legea…
ONU: 2020 a fost unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată
Anul 2020 a fost unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată a confirmat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), transmite Agerpres. Temperaturile medii înregistrate anul…
14 Ianuarie 2021
Președintele turc Recep Erdogan s-a vaccinat împotriva Covid-19
Președintele turc Recep Erdogan s-a vaccinat joi în direct împotriva Covid-19, o acțiune despre care purtătorul de cuvânt al partidului său AK a afirmat că…
14 Ianuarie 2021
Amnesty International: и Армения, и Азербайджан виновны в гибели мирных жителей
И Азербайджан, и Армения использовали неприцельное оружие во время конфликта в Нагорном Карабахе, в результате чего погибли мирные жители и ... The post Amnesty International:…
Citiți în primul număr din acest an al ziarului „GAZETA de Chișinău”
„Chișinăul și Kievul au intrat într-o nouă perioadă a dialogului prezidențial. Pe de o parte, între Maia Sandu și Volodymyr Zelensky există o relație specială,…
14 Ianuarie 2021
Как позвонить в бельцкие центры здоровья? Номера стационарные и мобильные
В период пандемии многие вопросы решаются по телефону. С некоторых пор в регистратуры можно звонить и на мобильный. Как позвонить в бельцкие центры здоровья? Номера…
14 Ianuarie 2021
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată
CivicThe english version of site is out of work