en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


API: 20 de ani pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă
Declaraţie cu privire la deteriorarea mediului de activitate a organizaţiilor societăţii civile şi mass-mediei în Republica Moldova

Semnatarii, membri ai Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile din Parteneriatul Estic (Platforma), constată cu îngrijorare unele tendinţe nefaste de deteriorare a mediului de activitate al societăţii civile şi a respectării principiilor de bază ale statului de drept în Republica Moldova. În particular, observăm semnele unor acțiuni sistematice de dezbinare şi discreditare a organizaţiilor societăţii civile, inclusiv prin contrapunerea acestora unor organizaţii quasi-neguvernamentale. De asemenea, s-au înteţit cazurile de intimidare a presei independente din partea unor autorităţi publice.

Iată de ce considerăm important de a comunica opiniei publice, partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova şi autorităților naționale poziția Platformei cu privire la unele din aceste tendințe pentru a le descuraja și preveni deteriorarea de mai departe a situației în aceste sectoare.

Tot mai des, reprezentanţii unor instituţii publice „taxează” organizaţii ale societăţii civile, dar şi reprezentanţi ai mass-media neafiliate pentru opinii critice vizavi de activitatea acestor autorități, fiind învinuiţi nefondat de propagarea în societate a unei „imagini proaste” a instituțiilor publice respective sau de promovarea unor opinii politice părtinitoare. Mai mult, unele organizaţii neguvernamentale și instituții media devin „indezirabile” pentru unele autorități și sunt exclude din dialogul acestora cu societatea civilă. Toate acestea au loc în timp ce reprezentanţii puterii de stat legislative, executive şi judecătoreşti se lansează la nivel oficial în diferite iniţiative declarative de deschidere şi cooperare în raport cu societatea civilă din Republica Moldova.

Un alt fenomen îngrijorător observat în ultima perioadă este încercarea unor organizații neguvernamentale de a promova o agendă pretins reprezentativă a societății civile, apelând la diferite acţiuni şi abordări netransparente, neincluzive, utilizând şi chiar abuzând de anumite platforme sau formate consacrate ale societăţii civile. Cel mai recent exemplu în acest sens a fost observat la 22 februarie 2017, când a avut loc evenimentul numit Forum Civic de Monitorizare a implementării Acordului de Asociere RM-UE. În cadrul evenimentului respectiv, organizatorii urmau să prezinte trei rapoarte tematice de monitorizare a implementării Acordului de Asociere RM-UE, în domeniile mediului, justiţiei şi energiei. CReDO (Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului) urma să prezinte rapoartele dedicate sectoarelor justiției şi energiei, însă cu regret raportul pe justiţie nu a fost publicat şi nici prezentat membrilor Platformei până în prezent. Nici proiectul  declaraţiei cu privire la reformele în justiţie, ce urma a fi adoptată de către participanţii la eveniment, nu a fost consultată în prealabil cu reprezentanţii Platformei, iar acesteia nu menţiona mai multe probleme serioase evidente şi existente în acest domeniu. În acest sens, membrii semnatari ai Platformei resping orice asociere a Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile din Parteneriatul Estic cu opiniile şi prezentările realizate de CReDO în cadrul evenimentului din 22 februarie. 

O altă situaţie regretabilă în acest sens este confuzia creată cu privire la oportunitatea promovării în cadrul proiectului Strategiei de Integritate şi Anticorupţie (SNIA) a unui Pilon VIII (invizibil) separat dedicat integrităţii societăţii civile şi mass-media. Propunerea dată a fost transmisă în adresa Centrului Naţional Anticorupţie la ultima etapă de consultări, de către trei organizaţii ale societăţii civile care au argumentat necesitatea includerii unor astfel de prevederi în noul Proiect al SNIA. Pilonul VIII a promovat ideea conform căreia ar exista grave preocupări de integritate în sectorul neguvernamental. Totodată, autorii acestui concept „etatist” se refereau exclusiv la ONG-urile active civic, lăsând în afara atenţiei o vastă reţea de organizaţii confesionale şi sindicatele. Menţionăm că potrivit proiectului SNIA se interzicea „afilierea politică” a membrilor organelor de administrare a ONG-urilor. Pe de altă parte, în opinia semnatarilor, includerea unui pilon în SNIA dedicat societăţii civile ar fi însemnat o ”relativizare” a integrităţii autorităţilor publice, introducând ideea unei atribuţii suplimentare din partea statului de a determina ce fel de şi câtă integritate urmează a fi raportată sectorului asociativ. În context, deşi există o înţelegere generală în cadrul organizaţiilor societăţii civile cu privire la importanţa respectării principiilor integrităţii şi transparenţei, totuşi standardele de integritate trebuie subordonate unui proces intern de auto-reglementare în cadrul sectorului asociativ, pentru a nu aduce atingere principiilor constituţionale fundamentale cu privire la libertatea de asociere şi libertatea de opinie. În consecinţă, în rezultatul consultărilor suplimentare, Centrul Naţional Anticorupţie, autorul proiectului SNIA, a renunţat la promovarea Pilonului VIII, lucru pe care îl salutăm. Totodată, încurajam toţi actorii implicaţi să atragă o atenţie deosebită ca în cadrul dezbaterilor publice la importanţa respectării opiniilor tuturor participaţilor la consultări, în spiritul unui dialog constructiv, evitând retorici personalizate şi acuzatoare.

Adiţional, atragem atenţia că în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe cazuri de intimidare directă şi indirectă a instituţiilor mass-media independente şi a jurnaliştilor de investigaţie, în condiţiile în care continuă practica vicioasă de monopolizare a mass-media prin intermediul grupurilor aflate în subordinea oligarhiilor politice. Astfel, la sfârşitul anului 2016, jurnalista de investigaţie Mariana Raţă a fost chemată la procuratură pentru a da explicaţii în cadrul unei investigaţii penale. Jurnalista era suspectată că, prin publicarea unei investigaţii jurnalistice despre averile unui fost comisar de poliţie, ar fi difuzat informaţii despre viaţa privată a acestuia. Deşi era clar din start că nu a fost comisă o faptă penală şi cauza trebuia respinsă, procurorul a chemat jurnalista la audieri. Doar după ce cauza a atras atenţia publicului, dosarul a fost clasat. Un alt caz simptomatic, este cel din 21 februarie 2017, când săptămânalul de investigaţii „Ziarul de Gardă” a semnalat apariţia unui site-fantomă cu denumirea ziaruldegarda.com, care folosea denumirea „Ziarul de Gardă” şi distribuia informaţii scrise de autori anonimi sau preluate de pe alte pagini web. Portalul semăna cu alte site-uri anonime care promovează un conținut anti-opoziție şi pro-guvernare. Mai multe organizaţii ale societăţii civile au solicitat autorităţilor investigarea acestui incident. Site-ul a dispărut în scurt timp după declaraţie. Pe de altă parte, în ultimele luni, tot mai multe instituţii publice refuză nejustificat să ofere jurnaliştilor de investigaţii informaţii de interes public, invocând protecţia datelor cu caracter personal. În februarie 2017, fiind invocată protecţia datelor cu caracter personal, toate hotărârile de pe portalul instanţelor judecătoreşti au fost anonimizate, făcând imposibilă găsirea hotărârilor judecătoreşti în cauze de rezonanţă. Aceste fapte reprezintă piedici serioase pentru jurnalismul de investigaţie.  

În concluzie, constatăm spre regret că dialogul dintre autorităţile naţionale şi societatea civilă este puternic afectat de neîncredere, inconsistenţă şi retorică nocivă. Sunt tot mai frecvente cazurile când colaborarea cu societatea civilă este mai mult utilizată de către autorităţile publice ca pe o faţadă pentru legitimizarea acţiunilor proprii. În acest sens, sunt favorizate în interacţiunea cu autorităţile publice acele organizaţii care promovează o poziţie mai comodă şi/sau apropiată acestora şi decidenţilor săi. Considerăm important ca autorităţile publice să promoveze o abordare inclusivă şi nediscriminatorie în raport cu toate organizaţiile societăţii civile şi comunitatea de experţi, inclusiv cu vocile critice sau acei reprezentanţi ai societăţii civile care decid să îşi exprime public preferinţele politice.

În contextul celor menţionate mai sus, semnatarii prezentei Declaraţii:

1. Reiterează că, într-un stat de drept, societatea civilă şi mass-media joacă un rol esenţial în transparentizarea şi responsabilizarea instituţiilor publice. Este deosebit de important ca în activitatea lor toate organizaţiile societăţii civile şi mass-media să se conducă de şi să respecte principiile transparenţei, echidistanţei, profesionalismului şi eticii profesionale;

2.   Fac apel către opinia publică şi partenerii de dezvoltare să urmărească îndeaproape, să prevină şi să dezaprobe toate acţiunile care vin să submineze libertatea de asociere, libertatea opiniei şi a exprimării în Republica Moldova;

3.   Îndeamnă autorităţile publice din Republica Moldova la un dialog deschis, nediscriminatoriu şi onest pe marginea problemelor de interes public major, implicând reprezentanţii tuturor organizaţiilor neguvernamentale şi mass-mediei, indiferent de opiniile exprimate sau poziţiile promovate.

Semnatari, Membri ai Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic:

Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”

Asociaţia Femeilor Profesioniste şi de Afaceri din Moldova  

Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei

Asociaţia Politici Externe

Asociaţia Presei Independente

Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS

BIOS

Business Consulting Institute

Centrul de Jurnalism Independent

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Centrul Naţional de Mediu

IDIS „Viitorul”

Institutul pentru Dezvoltare Urbană

Institutul pentru Politici Publice

Institutul pentru Politici și Reforme Europene

Mișcarea Ecologistă din Moldova

Promo-Lex

TERRA153

Transparency International - Moldova 

Uniunea Organizațiilor Invalizilor din Moldova 

comments powered by Disqus


MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Cronică API
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
ZIARELE API LA MINUT
Video/ Milionarul de la Trans Oil și prietenul său, Plahotniuc, într-o anchetă despre afaceri agricole peste Prut
Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, este acuzat de un om de afaceri de peste Prut că ar sta în spatele unei scheme…
Троллейбус №4 снова ходит?
«Четвёрка» на улицах Бельц появилась из-за ошибки водителя. Фото: Мария Смарчевская Читательница «СП» прислала фото троллейбуса, следующего, судя по информации на табло, по 4-му маршруту.…
21 Mai 2018
Demers al mai multor instituții media la adresa CEC, privind modul de prezentare a rezultatelor turului I al alegerilor locale noi
Către Președinta Comisiei Electorale Centrale, Doamna Alina Russu Stimată Doamnă Alina Russu, Scrutinul de duminică a reprezentat un efort susținut atât din partea funcționarilor electorali…
21 Mai 2018
Termen Extins: Internews in Moldova solicită oferte pentru evaluarea și formularea de recomandări pentru optimizarea platformelor web gestionate de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Termen Extins Internews in Moldova solicită oferte pentru evaluarea și formularea de recomandări pentru optimizarea platformelor web gestionate de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) www.Media-Azi.md…
21 Mai 2018
Au prins pește în mod ilegal, isprava a doi bărbați din raionul Cahul
  Angajații Poliției de Frontieră de comun cu reprezentanții Serviciului piscicol au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute mai multe acțiuni …
21 Mai 2018
Apel către mass-media cu privire la necesitatea reflectării corecte și echidistante a turului 2 al campaniei pentru alegeri locale noi
Rapoartele de monitorizare a presei în campania electorală relevă că o mare parte din instituțiile media au eșuat să asigure pluralismul de opinie, făcând partizanat…
21 Mai 2018
Sophia, robotul cu buletin de identitate și pașaport
Sophia a fost dotată cu inteligență artificială, poate purta conversații
«Заря» принимала «Шериф» в своих стенах
«Шерифы» перекрывают доступ к своим воротам атакующему игроку «Зари». Фото: Сергей Пузик Бельцкая «Заря» в воскресенье, 13 мая, в рамках седьмого тура чемпионата Молдовы по футболу в Национальном дивизионе на городском…
21 Mai 2018
PROBE // Dinții lui Hitler au povestit oamenilor de știință despre cauza morții sale
A fost spulberat mitul despre faptul că Adolf Hitler a rămas în viață după război
Zilele Libertății Presei: Mass-media locală caută soluții de supraviețuire
Autoritățile publice ar trebui să acorde o atenție mai mare problemelor din media locală și să dezvolte politici publice durabile în acest sens. Acestea și…
21 Mai 2018
ПРИГЛАШЕНИЕ: Презентация отчета по мониторингу СМИ в период избирательной кампании к новым местным выборам от 20 мая 2018 года
Центр независимой журналистики (ЦНЖ) и Гражданская коалиция за свободные и корректные выборы приглашает представителей СМИ на пресс-конференцию на тему: «Презентация отчета по мониторингу СМИ в…
21 Mai 2018
Invitație: Lansarea raportului de monitorizare a mass-mediei în campania electorală pentru alegeri locale noi din 20 mai 2018
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte invită reprezentanții mass-media la conferința de presă cu tema: „Lansarea raportului de…
21 Mai 2018
В рамках хакатона «Пятая власть» в 2018 г. возвращаемся к теме медиаобразования
Центр Независимой Журналистики, Deutsche Welle Akademie и Internews с 6 по 8 июля 2018 года проводят четвертый медиа-хакатон «Пятая власть». В условиях, когда распространение ложной…
21 Mai 2018
Campania „Presa echilibrează genul!” – activități și rezultate
Un concurs pentru jurnaliștii care promovează egalitatea de gen, 20 de emisiuni „Împărțit la doi” și zece instituții media monitorizate sub aspectul respectării echilibrului de…
21 Mai 2018
Когда в Бельцы вернутся дожди?
Фото из архива "СП" Государственная гидрометеорологическая служба представила прогноз погоды на следующую неделю. По данным метеорологов, до четверга ожидается переменная облачность, а в пятницу, субботу…
21 Mai 2018
Media Azi: Cum se răfuiesc autoritățile publice cu presa regională, neangajată politic
Un  caz ieșit din comun s-a produs acum o săptămână la Rezina, unde poliția a sechestrat tirajul ziarului regional Cuvântul. Cum a fost posibil să…
21 Mai 2018
Promisiunea Silviei Radu după ce a anunțat că pleacă de la Primărie
„Astăzi am făcut demersurile oficiale pentru încheierea activității mele în Primăria Municipiului Chișinău. Le mulțumesc tuturor colegilor cu care am muncit în aceste luni, uneori zi…
На бельцких рынках упала цена на черешню
Еще неделю назад молдавская черешня стоила 80 леев, а сегодня 25-20. Фото: Дарья Порохня За неделю её стоимость снизилась почти на 75 %. 21.05.2018 -…
21 Mai 2018
Institutul de Fitotehnie din Porumbeni a vândut semințe de proastă calitate agricultorilor
Doctor inginer Nina Frunze de la Institutul de Fitotehnie Porumbeni ne spune că au mai fost și alte plângeri
Încă un candidat important își declară susținerea pentru Andrei Năstase
Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal la alegerile locale de duminică, 20 mai, anunță că îl va susține necondiționat pe Andrei Năstase în turul 2 de…
Белое пятно в биографии и. о. примара Бельц и дела прошлой власти
Комплекс зданий в 10 тыс. кв. м. примария продала без аукциона. Фото: Сергей Пузик Белое пятно в биографии и. о. примара Бельц и дела прошлой…
21 Mai 2018
CEALALTĂ BASARABIE // „Acum m-aş simţi emigrantă acasă”
Abia când a început să lucreze cu victimele traficului de fiinţe umane, Elena Tiulenev şi-a dat seama că şi ea a fost traficată
Deschide.md: Silvia Radu își dă demisia din funcția Primar Interimar al Municipiului Chișinău
Silvia Radu își dă demisia din funcția Primar Interimar al Municipiului Chișinău, după cum rezultă dintr-o notă publicată pe Facebook. „Vreau să mulțumesc cetățenilor Chișinăului…
21 Mai 2018
Почему не исправляют ошибки в квитанциях на мусор?
Платёжки за мусор приходят пока по-старому. Фото из архива «СП» Почему не исправляют ошибки в квитанциях на мусор?Пришла квитанция на 6 человек, хотя проживают 4…
21 Mai 2018
STOP FALS! Zeci de copii răpiți pentru organe: hoții atacă în orașe și în sate
La începutul lunii mai, trei site-uri din România au publicat o știre în care se spunea că în câteva județe de peste Prut au fost…
21 Mai 2018
Bătălia pentru capitală continuă. Locuitorii trebuie să aleagă între socialistul Ion Ceban și candidatul Platformei DA, Andrei Năstase  
Socialistul Ion Ceban și liderul Platformei DA Andrei Năstase au anunțat că sunt gata să-și continue campania
Agricultorii își vor putea iriga mai ușor terenurile
Producătorii agricoli vor obține mai ușor acces la apele de suprafață pentru irigarea terenurilor. În acest sens, Guvernul a aprobat un proiect de lege care…
21 Mai 2018
Lista finală a câștigătorilor alegerilor locale din 20 mai. Partidul Democrat a obținut cele mai multe primării
În urma alegerilor locale noi de duminică, 20 mai, Partidul Democrat din Moldova (PDM) și-a adjudecat cei mai mulți primari. Cu excepția mun. Chișinău și…
Primul candidat care și-a anunțat favoritul pentru turul doi din Chișinău
Constantin Codreanu, candidatul Partidului Unității Naționale la alegerile de duminică, 20 mai, a declarat că-l va susține în turul doi al alegerilor pentru funcția de…
Rezultate preliminare după numărarea a 100% din procesele verbale. Ce candidat a obținut cele mai puține voturi
Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova și Andrei Năstase, președintele Partidului Politic „Demnitate și Adevăr” au obținut cele mai multe voturi în urma…
Ne aşteaptă şi în acest an o sărbătoare a poeziei tinerilor creatori
Secţia Cultură, Tineret şi Sport, Secţia Educaţie, BPR „Vasile Alecsandri” şi AO CMEIC  din Teleneşti, cu susţinerea Consiliului Raional, au decis să desfăşoare şi în…
21 Mai 2018
(infografic) Cea mai mică rată de participare la vot din istoria alegerilor locale declarate valabile
Astăzi, 20 mai, după trei ani de la ultimele alegeri locale, în mun. Chișinău au avut loc alegeri noi pentru funcția de primar general al…
В Бельцах избрали нового примара
Бельчане сделали свой выбор. Фото: Владимир Петрусевич После подсчёта всех избирательных бюллетеней новым примаром стал Николай Григоришин. 21.05.2018 - 00:33
21 Mai 2018
Declarațiile lui Ceban și Năstase după calificarea în turul II
După ce au aflat că rezultatele preliminare ale scrutinului local anticipat din Chișinău, Ion Ceban și Andrei Năstase au ieșit în conferințe de presă pentru…
(CV) Cine este candidatul care câștigă din primul tur fotoliul de primar la Bălți
Nicolai Grigorișin, candidatul Partidului Nostru, câștigă din primul tur mandatul de un an la șefia municipiului Bălți. După verificarea a 100% din procesele-verbale, Nicolai Grigorișin…
Candidata lui Șor, figurantă în raportul Kroll, aleasă primară din primul tur la Jora de Mijloc
Marina Tauber, vicepreședinta Partidului ȘOR și figurantă în raportul companiei Kroll referitor la furtul miliardului, a fost aleasă primară a comunei Jora de Mijloc, raionul…
(VIDEO) Așteptările cetățenilor de la primarul general al mun. Chișinău: „Să facem un oraș civilizat”
„Nu am așteptări prea mari, pentru că este un timp foarte scurt și nu cred că vor reuși să realizeze foarte multe”, „Aștept să termine…
Radu recunoaște înfrângerea înainte de procesarea tuturor voturilor
Silvia Radu a recunoscut înfrângerea în alegeri înainte de procesarea tuturor voturilor exprimate de alegătorii din Chișinău. În cadrul unei conferințe de presă, Silvia Radu…
Oficial: Năstase și Ceban în turul 2, peste două săptămâni
Ion Ceban și Andrei Năstase sunt cei doi candidați care au rămas în cursa pentru șefia capitalei. Aceștia se vor întâlni în turul 2, peste…
(LIVE VIDEO) Primarul de Bălți ar putea fi ales din primul tur
Nicolai Grigorișin, candidatul Partidului Nostru la funcția de primar al municipiului Chișinău, este lider detașat după verificarea a 28% din procesele-verbale. Conform primelor rezultate, Nicolai…
Candidatul PUN explică prezența foarte mică în secțiile de vot și anunță participarea la parlamentare
Constantin Codreanu, candidatul Partidului Unității Naționale (PUN) la funcția de edil al capitalei, este dezamăgit de prezența foarte mică în secțiile de vot, dar totodată…
Primele rezultate oficiale ale alegerilor locale
Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Andrei Năstase, președintele Partidului Demnitate și Adevăr și Silvia Radu, candidata independentă, susținută însă masiv de televiziunile…
Prima declarație a Silviei Radu după închiderea secțiilor de votare
Candidata independentă Silvia Radu le mulțumește chișinăuienilor care au votat-o și susține că indiferent de rezultat, fiecare vot o onorează. Acesta este primul mesaj al…
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curatăThe english version of site is out of work